Epstein-barr virus gelinkt aan MS

Daar waar bij mensen van (noord)Europese afkomst al eerder een link leek te bestaan tussen het Epstein-Barr virus en het risico op MS, toont onderzoek nu aan dat dit in andere etnische groepen ook het geval is.

Het Epstein-Barr virus (EBV), dat de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken, en het cytomegalovirus (CMV) worden bij mensen van (noord)Europese afkomst in verband gebracht met het ontstaan van MS. Hierbij zou de hygiëne hypothese ook nog een rol kunnen spelen.

De hygiëne hypothese gaat ervanuit dat mensen in welvarende landen door de toegenomen hygiëne meer allergieën en auto-immuunziekten ontwikkelen. EBV wordt bij deze hypothese als onschuldig gezien als iemand het op hele jonge leeftijd oploopt. Mensen die in hun tienerjaren of later EBV oplopen en de ziekte van Pfeiffer ontwikkelen, zouden een hoger risico op MS hebben. In landen met betere hygiëne komen mensen later in contact met EBV, wat een groter risico op MS zou betekenen.

Onderzoekers uit de Verenigde Staten wilden uitzoeken of EBV en CMV ook gerelateerd zijn aan het krijgen van MS bij Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse mensen en in hoeverre de hygiëne hypothese hiervoor een verklaring kan zijn.

Aan de studie deden 519 mensen met MS of de voorloper (CIS) en 571 overeenkomende controle personen mee. Bij de statistische analyses hielden de onderzoekers ook rekening met allerlei andere factoren, zoals sociaaleconomische status, leeftijd, geslacht, geboorteland, roken.

Een positieve test op EBV was in alle 3 de etnische groepen geassocieerd met een verhoogd risico op het krijgen van MS of CIS.

Een positieve test op CMV was juist gerelateerd aan een lager risico op MS of CIS bij de Latijns-Amerikaanse mensen. Bij Afro-Amerikaanse of mensen van (noord)Europese afkomst was die relatie er niet.

Latijns-Amerikaanse mensen die geboren zijn in een land met een laag/gemiddeld inkomen, bleken een lager risico op MS te hebben. Ervan uitgaande, dat in die landen een mindere hygiëne is, past dit resultaat in de hygiëne hypothese.  Echter, als er gecorrigeerd werd voor het hebben van EBV, verdween deze relatie.

De relatie tussen EBV en MS blijkt dus in verschillende etnische groepen te bestaan. Dit duidt volgens de onderzoekers op een duidelijke biologische link tussen EBV-infectie en het ontstaan van MS. De associatie tussen CMV-infectie en het risico op MS lijkt de hygiëne hypothese te ondersteunen, maar omdat deze niet in alle etnische groepen naar voren komt, duidt dit niet op een duidelijke oorzaak-gevolg relatie.

Bron: Langer-Gould A, Wu J, Lucas R, Smith J, Gonzales E, Amezcua L, Haraszti S, Chen LH, Quach H, James JA, Barcellos LF, Xiang AH.
Neurology 2017 Aug 30 [Epub ahead of print]

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28855411

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.