Effect van roken op natalizumab

Roken gaat gepaard met een toename van ziekteactiviteit tijdens behandeling met natalizumab bij mensen met MS

Onderzoek toont aan dat roken verband houdt met toename van risico op MS, verslechtering van de ziekte en progressie bij mensen met MS. Bovendien is bij MS een wisselwerking tussen roken en humaan leukocyten antigeen (HLA) geconstateerd.

Volgens de onderzoekers blijkt uit hun recent onderzoek dat er verband bestaat tussen roken en een verhoogd aantal relapsen bij mensen met RRMS die met interferon-beta worden behandeld.

In dit Deense onderzoek is ook gekeken naar het verband tussen roken en terugvallen bij mensen met MS die een behandeling met natalizumab kregen. Natalizumab is de werkzame stof in het medicijn Tysabri. Bovendien is nagegaan na of het aantal terugvallen tijdens de behandeling werd beïnvloed door wisselwerking tussen roken en HLA.

Deze studie omvatte 355 mensen met RRMS die met natalizumab werden behandeld. Vooraf vastgestelde criteria sloten 62 patiënten uit. Klinische gegevens werden verzameld vanaf het starten van de behandeling tot aan het tweejaarlijkse follow-up bezoek.

Gegevens over rookgedrag werden verkregen door middel van een vragenlijstonderzoek. Om het verband tussen het aantal terugvallen en de intensiteit van het roken en HLA te analyseren, werd een bepaalde methode van analyse toegepast (TaqMan allelische discriminatieanalyse).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een pakje sigaretten (20 stuks) per dag tijdens behandeling met natalizumab het aantal terugvallen tijdens de behandeling met 38% deed toenemen. Er werd geen wisselwerking tussen roken en HLA geconstateerd.

Bron: Petersen ER, Søndergaard HB, Laursen JH, Olsson AG, Börnsen L, Soelberg Sørensen P, Sellebjerg F, Bang Oturai A.
Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
Mult Scler. 2018 Aug 2

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30070595

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.