Dynamische communicatie en informatieverwerking

Problemen met snelheid van informatieverwerking komen vaak voor bij mensen met MS. Hoe belangrijk de rol is van dynamische communicatie tussen hersengebieden voor het verwerken van informatie bij mensen met MS was tot op heden nog niet bekend.

Onderzoekers van Amsterdam UMC – locatie VUmc hebben aangetoond dat deze dynamische communicatie wel degelijk belangrijk is voor het verwerken van informatie.

Blog

Met dynamische communicatie wordt de variatie in de sterkte van communicatie tussen hersengebieden bedoeld. Zie ook deze blog voor meer informatie over dit onderwerp: www.msweb.nl/actueel/columns/quinten-van-geest/statisch-naar-dynamisch/ (blog is niet meer beschikbaar)

Aan deze studie deden 29 mensen met MS en 18 gezonde controles mee. Alle deelnemers ondergingen een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek inclusief tests om snelheid van informatieverwerking te meten.

Twee speciale MRI-scans

Ook onderging iedereen een MRI-scan om veranderingen in de hersenen in beeld te brengen (zoals laesies, hersenkrimp en kwaliteit van de wittestof). Er werden twee speciale MRI-scans afgenomen, namelijk:
1) een rustscan, waarin mensen met hun ogen dicht moesten liggen en niet in slaap mochten vallen, en 2) een MRI-scan tijdens een taak om snelheid van informatieverwerking te meten. Tijdens deze zogenaamde functionele MRI-scans werd de dynamische communicatie tussen hersengebieden berekend.

Mensen met MS presteerden slechter op de tests die snelheid van informatieverwerking maten. Daarnaast nam de dynamische communicatie toe van de rust-situatie naar de taak-situatie in zowel de mensen met MS als de gezonde vrijwilligers.

Een betere informatieverwerking bij mensen met MS was enerzijds gerelateerd aan een groter grijzestof volume (minder krimp van de grijzestof) en anderzijds aan de toename in dynamische communicatie van de rust- naar taak-situatie.

Conclusie

Hiermee concluderen de onderzoekers dat snel ‘schakelen’ (lees: veranderen van de sterkte van communicatie) tussen hersengebieden gunstig is voor het verwerken van informatie. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dynamische communicatie ook belangrijk is voor andere cognitieve domeinen, zoals aandacht en concentratie.

Bron: van Geest Q, Douw L, van ’t Klooster S, Leurs CE, Genova HM, Wylie GR, Steenwijk MD, Killestein J, Geurts JJG, Hulst HE. Information processing speed in multiple sclerosis: Relevance of default mode network dynamics. NeuroImage: Clinical (2018).

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29984159

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *