De werkzaamheid en veiligheid van cladribine bij MS voorspellen

Een follow-uponderzoek van twee jaar bij verschillende Italiaanse MS-centra bevestigt eerdere gegevens over de werkzaamheid van cladribine.

Cladribine is in 2007 goedgekeurd voor de behandeling RRMS. Er komt dus nog steeds informatie bij over het gebruik van cladribine in de praktijk.

Het onderzoek
De onderzoekers hebben bij 243 mensen met MS bij acht tertiaire MS-centra gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van cladribine en naar manieren om te voorspellen hoe mensen reageren op de behandeling met het middel (de zogenaamde reponspredictoren). Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij de deelnemers geen sprake is van tekenen van ziekteactiviteit (NEDA-3-status), klinische terugvallen, MRI-activiteit en aanhoudende verergering van invaliditeit. Er trad wel lymfopenie graad 3/4 op: een ernstig tekort aan lymfocyten in het bloed.

De resultaten
Aan het onderzoek namen 243 personen deel. Twee derde van de proefpersonen was vrouw, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 34,2 jaar en de gemiddelde ziekteduur was 6,6 jaar. Na 22 maanden was bij 64% van de deelnemers sprake van NEDA-3. Bij personen die een groter aantal eerdere behandelingen hadden ondergaan, was de kans om vrij van ziekteactiviteit te blijven kleiner en traden vaker klinische terugvallen op. Er was een verband tussen de aanwezigheid van actieve laesies bij aanvang van de behandeling en MRI-activiteit bij follow-up. Mensen die het jaar voordat ze cladribine gingen gebruiken meer terugvallen hadden, liepen een groter risico op aanhoudende verergering van invaliditeit. Er was een verband tussen lymfopenie graad 3/4 tijdens de follow-up en een laag aantal lymfocyten bij aanvang van de behandeling.

De conclusie
Dit onderzoek onder een grote groep mensen met MS bevestigt eerdere gegevens over het effect van cladribine op de ziekteactiviteit en verergering van invaliditeit en heeft informatie opgeleverd over responspredictoren die een rol kunnen spelen bij behandelkeuzes.

Bron: Maria Petracca et al. Neurol Ther . 2022 Sep
Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35653061/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.