Amerikaanse onderzoekers hebben de werkzaamheid van een behandeling onderzocht met als doel het leren en geheugen van MS patiënten te verbeteren. De onderzoekers maakten een aangepaste versie van de Story Memory Technique (mSMT), tien sessies met gedragsmatige technieken om leren en geheugen van mensen met MS te verbeteren.

Het onderzoek was een dubbelblind, placebo gecontroleerd gerandomiseerd klinisch onderzoek waaraan 86 MS patiënten deelnamen. Van deze 86 patiënten werden 41 deelnemers toegewezen aan de behandelgroep en 45 deelnemers aan de placebo groep, de groep die een nep-behandeling kreeg. Alle deelnemers ondergingen voorafgaand aan de behandeling een neuropsychologisch onderzoek, inclusief vragenlijsten, om de geheugenfunctie in kaart te brengen.

Na de behandeling werd dit herhaald, en 6 maanden daarna werd dit neuropsychologisch onderzoek nogmaals afgenomen. Na afloop van de behandeling namen de deelnemers in de behandelgroep tevens deel aan een zogenaamde ‘booster sessie’ of een ‘non-booster sessie’ om te onderzoeken of een maandelijkse booster (onderhouds) sessie mogelijk het effect van de behandeling op langere termijn zouden kunnen versterken.

De onderzoekers vonden een toegenomen leercurve in de behandelde groep vergeleken met de placebo groep. Ditzelfde effect was zichtbaar in de geheugenvragenlijsten en verslagen van familieleden van de patiënten over bijvoorbeeld apathie en executief functioneren. Zes maanden na de behandeling was nog steeds een positief effect zichtbaar in de behandelde groep als het gaat om het leren van een lijst en zelfgerapporteerde maten. De zogenaamde ‘booster sessies’ bleken echter weinig bij te dragen.

Concluderend stellen de onderzoekers dat de mSMT effectief is als het gaat om het verbeteren van leren en geheugen van MS patiënten.

Bron: Chiaravalloti ND, Moore NB, Nikelshpur OM, Deluca J. An RCT to treat learning impairment in multiple sclerosis: The MEMREHAB trial. Neurology. 2013 Dec 10;81(24):2066-72. doi: 10.1212/01.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24212393