Een internationaal onderzoeksteam laat in een grootschalige studie zien dat behandeling met daclizumab het aantal schubs bij mensen met RRMS halveert.

Daclizumab is een antistof die het immuunsysteem beïnvloedt doordat het een deel van de interleukine-2 receptor van cellen blokkeert. In de zogenaamde SELECT-studie werken mensen uit 76 ziekenhuizen in 9 verschillende landen samen om de werkzaamheid en veiligheid van daclizumab bij RR MS te onderzoeken.

In de SELECT-studie werden ongeveer zeshonderd mensen met RRMS willekeurig in drie verschillende groepen ingedeeld. Eén groep ontving gedurende een jaar elke vier weken een onderhuidse injectie met 300 mg daclizumab, één groep kreeg elke vier weken 150 mg van dezelfde stof, en de laatste groep kreeg placebo-injecties. De patiënten en de artsen wisten niet wie in welke groep zat. Dit heet een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde studie.

De mensen die daclizumab-injecties kregen hadden in dat jaar de helft van het aantal schubs in de placebogroep. 4/5e van de mensen uit de daclizumab waren schub-vrij gedurende het jaar, tegen 2/3e van de mensen uit de placebogroep. Het maakte nauwelijks verschil of de dosis 300 mg of 150 mg daclizumab per injectie was.

Het percentage mensen dat ernstige bijwerkingen ondervond was 6% in de placebogroep, 7% in de groep die 150 mg kreeg en 9% in de groep die injecties van 300 mg kreeg.

Bron: Gold R, Giovannoni G, Selmaj K, Havrdova E, Montalban X, Radue EW, Stefoski D, Robinson R, Riester K, Rana J, Elkins J, O’Neill G; for the SELECT study investigators
St Josef-Hospital, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany
Lancet 2013 Apr 3. [Epub ahead of print]