Uit onderzoek blijkt dat het 2x daags innemen van een cranberry extract of een vergelijkbaar placebo geen blaasontstekingen bij patiënten met MS kan voorkomen.

Het doel van het Franse onderzoek was het onderzoeken van de werkzaamheid van een cranberry extract bij mensen met MS die last hebben van blaasontstekingen.

Hiervoor werd een onderzoek gedaan bij 171 volwassenen met MS. Zij werden willekeurig uit 8 poliklinieken van ziekenhuizen geselecteerd. Deze mensen kregen één jaar lang een cranberry extract of een vergelijkbare placebo. Dit was een dubbelblind, placebo gecontroleerd en op de toekomst gericht onderzoek.

Een onafhankelijke raad van toezicht beoordeelde de uitkomsten van dit onderzoek en van deze groep werden steeds 40 patiënten voor het hoofdonderzoek geselecteerd. De deelnemers kregen een jaar lang 2x daags een cranberry extract (dagelijks 36 mg proanthocyanidine) of een vergelijkbare placebo.

Het voornaamste doel van dit onderzoek was het bepalen van de tijd die verstreek tot de eerste verschijnselen van een blaasontsteking zich openbaarden. Dit werd ook weer door een speciale commissie gecontroleerd.

Uit de tweede hierop volgende analyse moesten de onderzoekers concluderen dat er geen verschil was tussen het innemen van een cranberry extract en een placebo.
Er was namelijk geen verschil in de tijd die verstreek tot de eerste verschijnselen van een blaasontsteking ontstonden na het gedurende 1 jaar lang innemen van een cranberry extract of een placebo. Ook bij de tweede analyse werden geen verschillen tussen de groepen vastgesteld.

Bron:P. Gallien, G. Amarenco, N. Benoit, V. Bonnlaud, C. Donzé, J. Kerdraon, M. de Seze, P. Denys, A. Renault, F. Naudet, JM. Reymann.
Physical Medicine and Rehabilitation Center, Saint Hélier Clinic, Rennes, France.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402038