Comorbiditeit* bij MS wordt gekoppeld aan vertraagde diagnostiek en vergrote kans op sterfte

Het is noodzakelijk dat er, als er nieuwe neurologische en andere symptomen optreden bij personen met een bestaande chronische ziekte (MS), opnieuw een neurologische evaluatie wordt gedaan om een optimale behandeling van de verschillende aandoeningen mogelijk te maken.

Er is Deens onderzoek gedaan naar het effect dat chronische comorbiditeit heeft op enerzijds het tijdstip van de MS-diagnose en anderzijds op de sterfte bij MS.
Het onderzoek is gedaan met een bevolkingsbrede, landelijke cohortstudie waarbij alle MS-patiënten in Denemarken, die hun eerste MS symptoom tussen 1980 en 2005 hadden, werden betrokken. Aan het onderzoek hebben 8.947 personen mee gedaan.

Om het moment van diagnose te onderzoeken, vergeleken de onderzoekers personen met en zonder chronische comorbiditeit.
Om de sterfte oorzaken te onderzoeken volgden zij de deelnemers aan de studie vanaf het moment van de klinische diagnose MS tot aan het eindpunt (dood), of tot het eind van het onderzoek, rekening houdend met emigratie.

In de studie naar het moment van de diagnose werden statistisch significante odds ratio ** gevonden. Hierbij viel op dat er sprake was van een tragere MS-diagnostiek bij gelijktijdig voorkomende cerebrovasculaire klachten, cardiovasculaire klachten, long gerelateerde klachten, diabetes en kanker.

In de sterftestudie werd meer risico gevonden bij gelijktijdig voorkomende  stoornissen van psychiatrische, cerebrovasculaire, cardiovasculaire, long gerelateerde aard, diabetes, kanker en Parkinson.

Het is dus cruciaal dat het inzicht in de noodzaak van neurologische evaluatie van nieuwe neurologische symptomen bij mensen met een al bestaande chronische ziekte verbetert. Dit geldt ook voor het inzicht in een optimale behandeling van comorbiditeit bij MS.

Bron: Thormann A, Sørensen PS, Koch-Henriksen N, Laursen B, Magyari M.
From the Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, University of Copenhagen, Rigshospitalet; The Danish Multiple Sclerosis Registry, Department of Neurology, Rigshospitalet, Copenhagen; Department of Clinical Epidemiology, Clinical Institute, University of Aarhus; and The Danish National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Copenhagen.
Neurology. 2017 Sep 20

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28931645

* Comorbiditeit is het gelijktijdig vóórkomen van verschillende stoornissen bij één patiënt
** Odds ratio: zie woordenlijst

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *