Uit Frans onderzoek is gebleken dat ziekten die tegelijkertijd voorkomen met MS (bij de diagnose) zeldzaam zijn. Psychiatrische aandoeningen en diabetes kwamen vaker voor bij patiënten met MS dan bij de bevolking in het algemeen.

Als de diagnose ‘multiple sclerose’ wordt gesteld is er niet veel bekend over andere aandoeningen die bij dezelfde patiënt tegelijkertijd voorkomen (comorbiditeit). In Frankrijk is MS een van de chronische aandoeningen op de lange termijn (affections de longue durée, ALD) waarvoor de ziektekosten voor 100% worden vergoed door de belangrijkste Franse ziektekostenverzekering.

De onderzoekers voerden een studie uit bij 22.087 patiënten die voor hun 45e levensjaar MS hadden gekregen en die de status ALD hadden gekregen tussen 1995 en 2004. Daarnaast zijn de ziekten beschreven die werden gediagnosticeerd naast de MS waaraan mensen leden.

De leeftijd waarop de MS werd geregistreerd bij patiënten die al leden aan een andere aandoening werd vergeleken met die van patiënten die geen andere aandoeningen hadden. Onder de 22.087 patiënten hadden er 21.119 (95%) alleen de ALD-status voor MS en bij 653 (3%) werd tegelijk met MS nog een andere ziekte vastgesteld. Van deze comorbiditeiten kon 86,8 % in vijf hoofdgroepen worden ingedeeld: psychiatrische aandoeningen (40,2 %), auto-immuun ziektes (24,5 %), aandoeningen van hart en vaten(16,2 %), kanker (12,2 %) en stofwisselingsziektes (9 %).

Psychiatrische aandoeningen en diabetes kwamen vaker voor bij mensen met MS dan bij de groep mensen van dezelfde leeftijd in het algemeen. De gemiddelde leeftijd waarop de ALD-status werd aangevraagd voor patiënten met MS zonder andere aandoeningen was 33,6 + 7,2 jaar, echter 36,9 + 6,5 jaar bij de mensen met meerdere aandoeningen.

Ziekten die tegelijkertijd voorkomen met MS (bij de diagnose) zijn zeldzaam. Psychiatrische aandoeningen en diabetes kwamen vaker voor bij patiënten met MS dan bij de bevolking in het algemeen.

Bron: Fromont A, Binquet C, Rollot F, Despalins R, Weill A, Clerc L, Bonithon-Kopp C, Moreau T.- Department of Neurology, University Hospital of Dijon,France.- J Neurol. 2013 Aug 2. [Epub ahead of print]

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23907437