Behandeling met cladribine tabletten biedt een blijvende vermindering van het aantal terugvallen per jaar bij mensen met RRMS.

Wetenschappers uit de USA, Engeland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland deden onderzoek om inzicht te krijgen in het effect van behandeling met Cladribine bij verschillende groepen mensen met RRMS, ingedeeld naar duur van de ziekte, medicijnengebruik en de ziekteactiviteit.

Hierbij is gebleken dat gebruik van Cladribine tabletten van 3,5 of 5,25 mg/kg gedurende 96 weken, voor elk van hen, een aanzienlijke vermindering tot gevolg had van het terugvalpercentage op jaarbasis. Dit in vergelijking tot mensen met RRMS die een placebo kregen toegediend.

De terugvallen gedurende de 96 weken werden geanalyseerd aan de hand van gegevens als: leeftijd, duur van de ziekte, gebruikte medicijnen, terugvallen in het voorgaande jaar, de EDSS score, het al of niet aanwezig zijn van T1 leasies en de omvang van T2 leasies aan het begin van dit onderzoek.

Aanzienlijke effecten werden gezien bij patiënten die maar één terugval hadden gehad in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Zij waren eerder ingedeeld bij groepen aan de hand van andere kenmerken van de ziekte aan het begin van de studie.

Bron: Rammohan K, Giovanni G, Comi 3 , Rieckmann P, Soelberg Sörensen P, Vermersch P, Hamlett A, Kurukulasurya N, Clarity Study Group,
PMID: 25876451 [PubMed]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25876451