Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen ziekteverwekkers. Bij auto-immuunziektes zoals MS is dit echter ontregeld en valt het afweersysteem het eigen lichaam aan. Bij MS wordt de isolerende laag rond de zenuwen in de hersenen aangevallen, waardoor de zenuwgeleiding wordt verstoord en de aansturing van de spieren niet meer optimaal gebeurt. Door de cellen die betrokken zijn bij de vernietiging van de isolerende laag te remmen, is het misschien mogelijk de voortgang van de ziekte tot staan te brengen.

Verschillende typen cellen van het immuunsysteem gaan interacties met elkaar aan en daarbij spelen stimulerende en remmende signalen een rol. Bij auto-immuunziektes is dit systeem uit balans geraakt en worden de cellen voortdurend geactiveerd, waardoor ze de isolerende laag rondom de zenuwen gaan afbreken.

Onderzoekers van het BPRC hebben nu bestudeerd of het mogelijk is deze activatie op een slimme manier te remmen. De geteste therapie is nieuw in zijn soort, omdat het de al aanwezige remmende signalen niet worden geblokkeerd, en de verwachting is dat dit de werking van de therapie versterkt.

Dit is bestudeerd in een experimenteel MS-model in de resusaap. Het bleek dat dieren die behandeld werden met de therapie, de aan MS gerelateerde ziekte niet kregen. In de controle groep waar de dieren niet behandeld werden, trad er wel ziekte op.

Een mogelijk nadeel van het remmen van de activatie van cellen van het afweersysteem is dat ook de gewenste reacties tegen mogelijke andere ziekteverwekkers worden geremd. Hier is tot dus ver nog maar weinig onderzoek naar gedaan, maar de onderzoekers hebben kunnen aantonen dat het immuunsysteem nog wel in staat is veel ziekteverwekkers onder controle te houden.

Deze studie laat dus zien dat het mogelijk is doelgericht ongewenste interacties binnen het immuunsysteem teniet te doen en het weer in balans te krijgen. Deze kennis kunnen we goed gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen auto-immuunziektes.

Bron: Haanstra, KG, Dijkman K, Bashir N, Bauer J, Mary C, Poirier N, Baker P, Scobie L, ’t Hart BA, and Vanhove B. Selective Blockade of CD28-Mediated T Cell Costimulation Protects Rhesus Monkeys against Acute Fatal Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. J Immunol 2015: 194: 1454-1466.

Samenvatting http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589073