Amerikaanse onderzoekers hebben met een nieuwe techniek vastgesteld dat de stroomsnelheid van het bloed in de binnenste halsaders van een kleine groep MS-patiënten verlaagd was. Verder vonden ze bij MS-patiënten vaker vernauwingen in de binnenste halsaders dan bij gezonde proefpersonen.

In 2009 stelde de Italiaanse arts Paolo Zamboni vast dat er een verband is tussen een onvoldoende bloedafvoer uit het centrale zenuwstelsel (genaamd chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie oftewel CCSVI) en MS. Sindsdien hebben veel onderzoekteams geprobeerd zijn resultaten te reproduceren, maar hun bevindingen zijn tot nu toe tegenstrijdig. Zij gebruikten verschillende methoden om de hals- en hoofdaders te bekijken, eerst de echo-Doppler methode van Zamboni, maar later ook andere technieken zoals MR-angiografie.

Amerikaanse onderzoekers hebben nu met een nieuwe techniek, PC-MRI, geprobeerd of ze verschillen in de stroomsnelheid van het bloed in de halsaders aan konden tonen. Bij 138 mensen met MS en 67 gezonde proefpersonen werd eerst een MR-angiografie verricht, een techniek die lijkt op MRI, maar waarbij specifiek de bloedvaten in beeld worden gebracht. Met deze techniek werden de aders en de slagaders in de hals bekeken en de doorsnede ervan gemeten.

Een deelnemer kreeg het label “stenose” als hij of zij een of meer vernauwingen van 70 procent of meer ten opzichte van de gemiddelde diameter van 1 cm van een halsader had.

Daarna werd de stroomsnelheid van het bloed gemeten, ter hoogte van de tweede en de vijfde halswervel, met PC-MRI (fasecontrast MRI). Omdat de totale stroomsnelheid van het bloed tussen individuen verschilt werd de stroomsnelheid van het bloed in de halsaders genormaliseerd, dat wil zeggen gedeeld door de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders op het niveau van de tweede en de vijfde halswervel.

Van de mensen met MS bleek 52 procent stenose te hebben, terwijl maar 23 procent van de proefpersonen die mate van vernauwing had. Verder was bij de groep mensen met MS de genormaliseerde stroomsnelheid van het bloed in de binnenste halsader lager dan bij de proefpersonen. Dat lag vooral aan de groep mensen met MS-patiënten met stenose. De groep MS-patiënten, die geen stenose had, had ook nauwelijks een afwijking in de bloeddoorstroming.

De onderzoekers concluderen dat bij MS vaker een vernauwing van 70 procent of meer ten opzichte van de gemiddelde diameter van een halsader voorkomt dan bij gezonde mensen. Bij mensen met MS met zo’n stenose is de stroomsnelheid van het bloed duidelijk geremd ten opzichte van die van gezonde proefpersonen.

Bron: Sethi SK, Utriainen DT, Daugherty AM, Feng W, Hewett JJ, Raz N, Haacke EM – MRI Institute of Biomedical Research, Detroit, Michigan, Verenigde Staten van Amerika.
J. Neuroimaging, 2014 Oct 15 [Epub ahead of print].

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316522