Migraine komt bij mensen met MS driemaal zoveel voor als bij gezonde mensen. Als je naast MS ook last van migraine hebt heb je ook meer last van de ziekteverschijnselen van MS.

Amerikaanse onderzoekers keken hoe vaak migraine voorkomt bij mensen met MS. Verder vergeleken zij de ziekteverschijnselen bij MS in een groep met migraine met die in een groep zonder hoofdpijn. Zij deden deze berekeningen aan de hand van een algemeen als juist bewezen scorelijst. In hun kliniek deelden zij vragenlijsten uit. Op die manier kwamen zij in het bezit van 204 ingevulde lijsten, waarin 131 mensen melding maakten van “hoofdpijn in het afgelopen jaar, niet verband houdende met verwonding, infectie of medicijngebruik”. Van deze mensen voldeden 94 aan de diagnose ‘migraine’. Deze 94 mensen (84 vrouwen en 10 mannen) vergeleken zij met de 73 mensen zonder hoofdpijn (42 vrouwen en 31 mannen). De overige 37 patiënten met hoofdpijn hadden geen migraine maar wel spanningshoofdpijn en bleven in het onderzoek buiten beschouwing.

Bij de 204 MS-patiënten kwam driemaal zoveel migraine voor als in de totale bevolking. Voor vrouwen was dit in 55% tegenover 17% van de bevolking en voor mannen 18 tegenover 6%. De percentages voor de bevolking zijn uit een groot bevolkingsonderzoek bekend.

Migraine bij mensen met MS bleek een samenhang te hebben met gezichts- en achterhoofdszenuwpijn, met gezichtspijn, met het teken van Lhermitte, pijn in de kaakgewrichten, pijn die geen hoofdpijn was en een vroegere geschiedenis van depressie. Dit kwam allemaal aanzienlijk meer voor (gemiddeld driemaal zo vaak) bij de migrainegroep dan bij de groep zonder hoofdpijn.

Migraine bleek geen samenhang te hebben met de mate van invaliditeit of met de beschadigingen, zoals te zien op een MRI.

Bron: Kister I, Caminero AB, Monteith TS, Soliman A, Bacon TE, Bacon JH, Kalina JT, Inglese M, Herbert J, Lipton RB. – NYU-MS Care Center, NYU School of Medicine, New York, USA
The Journal of Headache and Pain, 2010 July 13 [Epub ahead of print]

Samenvatting