Beter herstel na aanval bij kinderen dan bij volwassenen met MS

Onvolledig herstel na een MS-aanval draagt bij aan de toename van beperkingen en een eerdere start van secundair progressieve fase van MS.

In deze studie is de rol van leeftijd op de mate van herstel na een aanval onderzocht. Hiervoor zijn mensen met MS vanuit twee longitudinale prospectieve studies geselecteerd op basis van beschikbaarheid van EDSS binnen 30 dagen na start van een aanval, en follow-up EDSS 6 maanden na die aanval.

Uit deze selectie kwamen 632 volwassen patiënten vanuit de Comprehensive Longitudinal Investigations in Multiple Sclerosis at Brigham Study (CLIMB) en 132 kinderen met MS van de US Network of Paediatric Multiple Sclerosis Centers (NPMSC) registratie.

EDSS

Verandering in EDSS werd gedefinieerd als het verschil tussen EDSS van aanval en follow-up. Deze verandering in EDSS was significant lager bij kinderen dan bij volwassenen, net al een aantal specifieke Functionele Systeem Scores.

Stratificatie per 10 jaar voor verschil in EDSS liet zien dat voor iedere 10 jaar in leeftijd, het herstel in EDSS is verminderd met 0.15 punten. Een groter percentage van de kinderen dan van de volwassenen liet herstel van EDSS zien na een aanval. Voor iedere 10 jaar in leeftijd, werden de odds om niet te herstellen 1.33 keer groter.

Concluderend is een jongere leeftijd geassocieerd met een beter herstel na aanvallen. Leeftijd-gerelateerde factoren kunnen inzicht geven voor nieuwe therapeutische opties om toename van beperkingen in MS te voorkomen.

Bron: Tanuja Chitnis, Greg Aaen, Anita Belman  et al
Partners Paediatric Multiple Sclerosis Center, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA ;Harvard Medical School, Boston, USA;Paediatric Multiple Sclerosis Center, Loma Linda University Children’s Hospital, Loma Linda, CA, USA; Paediatric MS Center at NYU Langone Health, New York, NY, USA; Paediatric Multiple Sclerosis and Related Disorders Program at Boston Children’s Hospital, MA, USA.
Brain. 2020 Aug 18,

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32810215/

Meer lezen over EDSS?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *