Betaferon bij kinderen met relapsing remitting MS: veiligheid en effectiviteit

Deze studie presenteert de twee jaars resultaten van de BETAPAEDIC studie, een studie die de injectie met Interferon beta-1b(Betaferon) therapie bij onbehandelde kinderen met relapsing remitting multipele sclerose bekijkt.

De conclusie van deze studie is dat Betaferon een effectieve behandeling is met een gunstig veiligheidsprofiel voor kinderen.

Doel

Het doel van de studie is om de veiligheid en effectiviteit van Betaferon in kinderen met MS te evalueren (BETAPAEDIC). Kinderen zijn gevolgd vanaf het moment dat ze zijn gestart met Betaferon.
In deze studie zijn onbehandelde patiënten tussen de 12 en 16 jaar meegenomen, waarbij er om het half jaar een evaluatiemoment was gedurende 2 jaar.

Effectiviteit werd geëvalueerd met het berekenen van de jaarlijkse aanvalsfrequentie. De toename op de invaliditeitsschaal Expanded Disability Status Scale (EDSS). Verder een MRI van de hersenen en cognitieve testen. De mate van vermoeidheid werd bepaald met de Fatigue Severity Scale (FSS).

In totaal waren 68 gescreend, en 67 waren begonnen aan de studie, met een gemiddelde leeftijd van 14.2 jaar (standaard deviatie (SD) 1.3 jaar). Gemiddelde tijd van eerste symptomen tot het starten van medicatie was 11 maanden, met een gemiddelde EDSS score van 0.6 (SD 1.0).

Gemiddeld waren er 18.3 (SD 15.1) afwijkingen op de MRI van de hersenen te zien. De gemiddelde aanvalsfrequentie per jaar was 0.7 (berekend in 57 patiënten).

Van deze 57 patiënten hadden er 28 (49.1%) geen nieuwe aanval meer doorgemaakt. 40/52 (76.9%) hadden geen toename van invaliditeit op de EDSS schaal. 23/56 (41.1%) patiënten hadden aan het einde van twee jaar follow-up geen aanvallen gehad én geen toename van invaliditeit.

Neuropsychologische testen en vermoeidheidscores waren binnen de normaalwaarden tijdens het begin en einde van de studie. Achttien patiënten waren eens moe tijdens de studie.

Bijwerkingen

Nieuwe afwijkingen op de MRI waren gezien in 43/55 (66.2%) en 29/55 (52.7%) kleurden aan na contrast (wat duidt op een actieve ontsteking). Meest voorkomende bijwerkingen waren griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, lokale huidreacties en verhoogde leverenzymen.

Bron: Gärtner J, Brück W, Weddige A, Hummel H, Norenberg C, Bugge JP; BETAPAEDIC Study Group
Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Department of Neuropathology, University Medical Center Göttingen, Germany, Bayer AG, Wuppertal, Germany, Bayer AG, Berlin, Germany.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29318028

Op onze website www.mskidsweb.nl meer informatie over kinderen met MS. Maar ook veel aandacht voor kinderen die een ouder met MS hebben.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *