Hoe vaak komt benigne MS of milde MS voor?

De beloopsvorm benigne of milde MS wordt gekenmerkt door weinig schubs en vrijwel geen invaliditeit, ook niet na een lange ziekteduur. Over hoe vaak deze vorm van MS precies voorkomt, is geen consensus.

De meeste definities van milde MS zijn alleen gebaseerd op de EDSS -score, maar houden geen rekening met andere grote gevolgen, zoals vermoeidheid, de effecten op werk, cognitie, etc. Engels onderzoek houdt hier nu wel rekening mee en komt uit op een percentage van 2,9% in een populatie mensen met MS.

Engelse onderzoekers richtten zich op het bepalen van het percentage mensen die na een lange ziekteduur nog steeds milde MS hebben. Milde MS wordt in dit onderzoek dus niet alleen gedefinieerd door de EDSS-score, maar ook door de andere effecten die mensen ervaren.

De onderzoekers beoordeelden de dossiers van 3062 mensen met MS om te kijken hoeveel van hen na een ziekteduur van meer dan 15 jaar geen beperkingen wat betreft lopen hadden. Zij selecteerden mensen met milde MS op basis van een EDSS-score van kleiner dan 3 (mensen hebben dan slechts ‘enkele klachten’), maar ook op: geen significante vermoeidheid, stemmingsstoornis, cognitieve achteruitgang of effecten op werk. Ook heeft geen van deze mensen ooit remmende medicatie gebruikt.

Van 1049 mensen met een ziekteduur van langer dan 15 jaar hadden 200 (19,1%) een recente ESSS-score onder de 4.0.

De onderzoekers onderwierpen 60 van deze 200 mensen aan nader onderzoek. Hieruit bleek dat 48 (80%) een EDSS-score <4 had, 35 (58%) <3 en 16 (27%) <2.

Slechts 9 (15%) van de 60 voldeden aan de verscherpte criteria voor milde MS in dit onderzoek. Veel mensen bleken naast een lage EDSS-score namelijk wel degelijk grote effecten op cognitie en werk te ervaren.

Overigens beschouwde 69% van de mensen met een EDSS-score <4 zijn/haar MS zelf als mild. De onderzoekers schatten dat de frequentie van milde MS in de populatie mensen met MS op 2,9% uitkomt.

Na 15 jaar ziekte blijkt dus maar een heel klein percentage mensen ook echt milde MS te hebben. Het nader bestuderen van deze mensen kan meer inzicht in de ziekte geven. Hierbij moet wel goed naar de gebruikte definitie van milde MS worden gekeken.

Bron: Tallantyre EC, Major PC, Atherton MJ, Davies WA, Joseph F, Tomassini V, Pickersgill TP, Harding KE, Willis MD, Winter M, Robertson NP; Cardiff, UK
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2018 Sep 3 [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30177509

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.