Vanuit de kindergeneeskunde (pediatrie) is er de laatste tien jaar een stijgende belangstelling en (h)erkenning van de diagnose MS bij kinderen. Pediatrie houdt zich bezig met de geneeskunde van kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar.

Het aantal mogelijke behandelingen voor kinderen met MS, en het aantal studies van deze behandelingen, is de laatste jaren sterk gestegen. Er zijn echter op dit moment geen formeel goedgekeurde medicijnen voor het behandelen van kinderen met MS beschikbaar. Een aantal producten, waaronder tabletten, worden momenteel zogenaamd “off-label” gebruikt bij kinderen.

Behandeling van MS moet zo snel mogelijk starten nadat de diagnose is gesteld. De patiënt en zijn familie moeten betrokken worden bij de keuze van de behandeling. Dit om therapie trouw te bevorderen.

Eerste keus behandelmethode zijn de injecteerbare producten, zoals glatiramer acetate en interferon bèta. Deze geven beide ongeveer een reductie van 30% als het gaat om het aantal mogelijke schubs. Als een patiënt niet reageert op de eerste keuze behandeling, of aanhoudend onacceptabele bijwerkingen ondervindt van deze behandeling, moet overstap naar tweede keus behandeling, zoals met bijvoorbeeld natalizumab, worden overwogen. Hoewel de werkzaamheid van de tweede keus behandelmethode hoger is, zijn ook de bijwerkingen vaak ernstiger.

Nieuwe behandelmethoden, bijvoorbeeld met tabletten, worden op dit moment al onderzocht in studies met kinderen. Deze medicatie kan een veilig alternatief vormen voor patiënten die niet reageren op de huidige eerste/tweede keus behandelmethode. Ook patiënten die te ernstige bijwerkingen vertonen bij gebruik van de huidige medicatie zouden in aanmerking moeten komen voor deze nieuwe medicatie.

Daar waar nodig kan acute verslechtering van de situatie met corticosteroïden worden behandeld. Intraveneuze behandeling (30 mg/kg/dag, met een maximum van 1000 mg/dag) met methylprednisolone wordt aanbevolen bij ernstige aanvallen. Als patiënten niet reageren op corticosteroïden kan intraveneuze behandeling met immunoglobuline, of een plasma vervangende therapie, worden overwogen.

Vermoeidheid, spasmen en pijn kunnen ook bij kinderen met MS voorkomen. Medicatie is nodig als deze klachten ernstig zijn en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Bron: Narula S, Hopkins SE, Banwell B. Division of Neurology, Children’s Hospital of Philadelphia, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Curr Treat Options Neurol. 2015 Mar

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25680425