Balans bij bewegen is belangrijk voor loopsnelheid

Amerikaans onderzoek laat zien dat de balans tijdens het bewegen, de zogeheten dynamische balans, belangrijk is voor de loopprestatie bij mensen met MS. Dit nieuwe inzicht kan de huidige testen op het gebied van loopprestaties verbeteren.

Behalve het verbeteren van de testen van loopprestaties, kan dit tevens leiden tot het ontwikkelen van nieuwe loop therapieën bij MS. Loopproblemen en evenwichtsstoornissen in stilstand (statische balans) komen vaak voor bij mensen met MS. Dat de statische balans effect heeft op loopsnelheid, is bekend. Het effect van dynamische balans op de loopsnelheid was echter tot nu toe onduidelijk. Deze nieuwe studie heeft daarom gekeken naar de relatieve invloed van dynamische balans, statische balans, gevoel en kracht op het lopen bij mensen met MS.

In totaal werden 52 mensen met MS van tussen de 35 en 55 jaar getest op statische en dynamische balans (posturografie), kracht van heupflexie, heupextensie en enkelflexie, gevoel en loopsnelheid. Alle deelnemers bleken abnormale waarden te hebben vergeleken met mensen zonder loopproblemen van dezelfde leeftijd.

De onderzoekers gebruikten deze gegevens in een wiskundig model om te bepalen welke gemeten waardes de grootste invloed hadden op loopsnelheid. Drie factoren waren zeer sterk gerelateerd aan loopsnelheid: statische balans (gemeten met ogen open, voeten samen), spierkracht (heup extensie) en dynamische balans (gemeten als mate van voor-naar-achter zwaai tijdens lopen). Uit dit model bleek zelfs dat een combinatie van de bovengenoemde factoren 70% van de loopsnelheid kon voorspellen. Gevoel, amplitude van medio-laterale evenwichtsverstoringen en evenwicht gemeten met ogen open en voeten uit elkaar bleken de loopsnelheid niet goed te kunnen voorspellen.

De studie concludeert dat dynamische balans, en daarbij vooral de mate van voor-naar-achter zwaaien tijdens het lopen, de loopprestatie van mensen met MS sterk beïnvloedt. Het beter begrijpen van het loopmechanisme en de relatieve rol van dynamische balans ten opzichte van statische balans en spierkracht, vergroot de mogelijkheden om nieuwe therapieën te ontwikkelen om de loopprestaties van mensen met MS te verbeteren.

Bron: Fritz NE, Marasigan RE, Calabresi PA, Newsome SD, Zackowski KM. Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24795162