Mensen met milde tot matige symptomen van MS lijken in staat te zijn zich niet te laten afleiden tijdens het autorijden.

Dit onderzoek in Leuven werd gedaan om te bekijken of de manier van autorijden verandert bij mensen met milde tot matige symptomen van multiple sclerose (MS).

Deelnemers aan deze studie waren 15 mensen met MS en 17 gezonde controlepersonen. De groep met MS vertoonde milde tot matige invaliditeit met een mediaan van 3,5 op de EDSS-schaal. Een rijsimulator vroeg de deelnemers in het dagelijkse verkeer te rijden terwijl ze moesten letten op een bijtaak die de aandacht afleidde.

Bij de geprogrammeerde hindernissen van de rijtaak hoorden een aantal ongelukken, bekeuringen, het in acht moeten nemen van snelheidsbeperkingen, afwijking van het midden van de rijstrook en korte tijden tot een botsing. Reactietijden en accuratesse bij uitvoering van de bijtaak werden ook door de computer geregistreerd. Daarnaast voerden de onderzoekers bij de proefpersonen een klinische meting uit van motorische-, functionele-, visuele, psychosociale en cognitieve testen.

-De onderzoekers zagen geen verschillen bij vergelijking met gezonde controlepersonen bij alle metingen van de primaire rijtaak.

-Mensen met MS presteerden slechter dan de gezonde controlepersonen bij de bijtaak ten aanzien van reactietijd en accuratesse.

-Wel lieten depressieve klachten een duidelijk verband zien met de tijd tot een botsing. Dit vraagt nog om nader onderzoek

Mensen met milde tot matige symptomen van MS lijken in staat te zijn zich niet te laten afleiden tijdens het autorijden.

Bron: Devos H, Brijs T, Alders G, Wets G, Feys P.
Department of Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Disability and Rehabilition 2013 May 17. [Epub ahead of print]