Het netvlies en kwaliteit van leven bij MS

Deze studie laat zien dat atrofie van het netvlies een grote impact heeft op het gezichtsvermogen (scherp kunnen zien) van mensen met MS en dat zelfs schade aan één oog al veel impact heeft. De auteurs vinden dat visuele klachten goed in de gaten moeten worden gehouden omdat ze grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. De gebruikte oogscan techniek kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Atrofie, of verdunning van het netvlies is een maat voor schade aan de zenuwcellen van mensen met MS. De dikte van het netvlies hangt duidelijk samen met het volume van de hersenen, waarbij geldt: hoe dunner het netvlies, hoe meer beschadiging in de hersenen.

Hoewel verdunning van het netvlies ook samen hangt met slechter fysiek functioneren (gemeten met de EDSS score), is het effect op het visuele systeem nog niet goed onderzocht. Dit is wel degelijk belangrijk, want goed kunnen zien wordt door mensen met MS, na goed kunnen lopen, als belangrijkste lichaamsfunctie gezien.

Daarom heeft men in deze studie onderzocht hoe de dikte van het netvlies samenhangt met gezichtsscherpte en met kwaliteit van leven.

Er deden in totaal 267 mensen met MS mee aan deze studie. Zij kregen allemaal een optical coherence tomography (OCT) scan van beide ogen waarbij de dikte van het netvlies werd gemeten.

Daarnaast kregen ze verschillende oog-testen voor laag contrast (grijze letters op witte achtergrond) en hoog contrast (zwarte letters op witte achtergrond) en vulden een vragenlijst in over kwaliteit van leven.

Uit de resultaten bleek dat zowel verminderd laag-  als hoog-contrast gezichtsscherpte sterk samenhing met verdunning van het netvlies. Ook de kwaliteit van leven was duidelijk lager wanneer men verdunning van het netvlies had.

De onderzoekers hadden ook gekeken of het uitmaakt of het netvlies in één, of in beide ogen beschadigd was. Hieruit kwam naar voren dat het niet uitmaakt of er 1 of beide netvliezen verdund zijn. Zowel patiënten met één beschadigd netvlies, als patiënten waarbij het netvlies van beide ogen verdund was, hadden een slechtere kwaliteit van leven dan patiënten waarbij de netvliezen niet aangetast waren.

Bron: Balk LJ, Coric D, Nij Bijvank JA, Killestein J, Uitdehaag BM, Petzold A.
Retinal atrophy in relation to visual functioning and vision-related quality of life in patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2017

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28511578

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *