De aanwezigheid van astma bij MS

Astma komt significant vaker voor bij mensen met MS dan in de gehele bevolking, vooral bij jongeren en ouderen, ongeacht geslacht of ras, blijkt uit een onderzoek onder de Amerikaanse populatie.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de groeiende MS comorbide¹ literatuur en benadrukken de noodzaak voor comorbide beheer als onderdeel van uitgebreide MS-Zorg.

MS en astma zijn complexe, multifactoriële² ziektes, die het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. Of astma invloed heeft op MS is niet duidelijk. Het doel van deze studie is om de aanwezigheid van astma bij mensen met MS vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, geslacht en ras.

Amerikaanse populatie

Er is een op Amerikaanse populatie gebaseerd cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd op basis van de elektronische gezondheidsgegevens van 56,6 miljoen Amerikanen die beschikbaar zijn in de IBM® Explorys EPM: Explore-database. De aanwezigheid van astma bij MS (N = 141.880) en niet-MS (N = 56,416.790) zijn in een naar leeftijd, geslacht en ras (Allen, Blanke Amerikanen en Afro-Amerikanen) gestratificeerde steekproef geëvalueerd.

De aanwezigheid van astma is significant groter onder mensen met MS dan in de algemene populatie gezien leeftijd, geslacht en subpopulaties van rassen. Aangepast naar leeftijd en ras komt astma drie keer vaker voor bij mensen met MS.

Jongeren en ouderen

In de groep met MS is er sprake van een zogenaamde U-vormig onderscheid naar leeftijd, waarbij de grootste astma-aanwezigheid zichtbaar is onder jongeren en ouderen (meer dan 20% aanwezigheid onder <30 jaar ≥ 80 jaar; aanwezigheidsbereik 15 tot 30%).

Dit verschilt significant van de vrij uniforme verdeling die wordt waargenomen in het niet-MS-cohort (aanwezigheidsbereik: 4 tot 9%). Deze patronen waren relatief consistent bij onderscheid naar geslacht en ras.

¹ Comorbide is het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen-stoornissen

² Bij een multifactoriële aandoening is de erfelijke aanleg bij de geboorte aanwezig (aangeboren aandoening) of komt pas op latere leeftijd tot uiting. Door de combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren is een erfelijke factor soms moeilijk te bepalen en is er soms nog weinig bekend over de precieze oorzaak van veel multifactoriële aandoeningen.

Bron: Hill E, Abboud H, Briggs FBS, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA,

Mult Scler Relat Disord. 2018 Dec 12

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30557818

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.