Zweedse onderzoekers hebben vastgesteld dat er bij vier procent van bijna veertienhonderd mensen met MS tijdens een behandeling met Tysabri (natalizumab) antistoffen tegen dit medicijn ontstonden. Die antistoffen waren bij ongeveer de helft van de mensen na vijf jaar nog aanwezig.

Onderzoekers uit Zweden hebben vijf jaar lang een groep van 1379 mensen met MS onderzocht die behandeld werden met Tysabri. Zij keken of er antistoffen tegen het medicijn waren gevormd en naar een blijvende aanwezigheid van die antistoffen.

De aanwezigheid van dergelijke antistoffen verhoogt het risico op negatieve bijwerkingen en het vermindert het klinische effect van de behandeling.

De onderzoekers stelden vast dat zich bij 57 patiënten antistoffen ontwikkelden. Bij de helft hiervan was dit na drie maanden het geval. Van deze 57 patiënten werden 20 later weer negatief, 19 bleven positief en van 18 patiënten konden de onderzoekers geen bevestiging krijgen of zij nog positief waren. Het gehalte van antistoffen was het hoogst bij de mensen die later positief bleven. Dat biedt de mogelijkheid om met een zekerheid van tachtig procent te voorspellen of antistoffen blijvend zullen zijn.

Bron: Lundkvist M, Engdahl E, Holmén C, Movérare R, Olsson T, Hillert J, Fogdell-Hahn A
Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Sweden.
Multiple Sclerosis 2012 Oct 8. [Epub ahead of print]