Amerikaanse onderzoekers vergeleken in drie onderzoeken de werking van alemtuzumab (Lemtrada®) met bèta-interferon bij patiënten met relapsing remitting MS (RRMS).

Alemtuzumab gaf minder schubs en minder cerebrale atrofie – verlies van hersencellen – dan bèta-interferon. Uit twee van de onderzoeken bleek bovendien dat een behandeling met alemtuzumab het risico op een toename van invaliditeit vermindert.

Het medicijn richt zich op het antilichaam CD52. Dit bevindt zich op het oppervlakte van zowel normale als abnormale lymfocyten (=witte bloedcellen). Alemtuzumab zorgt voor afbraak van de bij MS ziekmakende afweercellen en brengt op deze manier het immuunsysteem in balans.

In eerdere studies verminderde alemtuzumab het aantal recidieven en nieuwe MRI-laesies in patiënten met secundaire progressieve MS. Maar bij de meeste patiënten was sprake van een blijvende verslechtering van invaliditeit. Daarom onderzoekt men nu de werking van alemtuzumab bij patiënten met vroege stadia van MS.

In alle drie de studies was sprake van de volgende bijwerkingen van Alemtuzumab:

  • infusiereacties. Die kunnen worden beperkt door een behandeling met antihistaminica en een voorbehandeling met corticosteroïden;
  • milde tot gematigde infecties;
  • kans op een andere auto-immuunziekte

Alemtuzumab werd onlangs goedgekeurd in de EU en Canada voor de behandeling van patiënten met actieve RRMS.

Bron: Hersh CM, Cohen JA., Mellen Center for Multiple Sclerosis Treatment & Research, Neurological Institute, Cleveland Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH, 44195, USA

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24762071