Met een nieuwe techniek kun je beschadigingen in het ruggenmerg van mensen met MS vinden, ook als tot nu toe op een MRI niets te vinden was.

Dat MS een ontstekingsziekte is die demyelinisatie veroorzaakt , is bekend en ook dat hierdoor laesies in het centrale zenuwstelsel ontstaan. Deze laesies kunnen zichtbaar gemaakt worden met behulp van MRI.

De mate van invaliditeit correspondeert echter niet altijd met de mate waarin op een MRI laesies te zien zijn.

Onlangs is een nieuwe techniek ontwikkeld: het zogenaamde Diffusion Tensor Imaging (DTI).

De schrijvers van dit artikel vergeleken met behulp van deze nieuwe techniek het ruggenmerg van een groep gezonde mensen met dat van een groep mensen met MS. Bij deze laatste groep liet een normale MRI-scan geen laesies in het ruggenmerg zien.

De uitkomst van het onderzoek met DTI was echter dat het ruggenmerg van de mensen met MS wel degelijk afwijkingen vertoonde, zelfs als hierin geen laesies aanwezig waren.

Bron: Van Hecke W, Nagels G, Emonds G, Leemans A, Sijbers J, Van Goethem J, Parizel PM.- University of Antwerp, Antwerp, Belgium.
Journal of Magnetic Resonance Imaging 2009 Jun 25;30(1):25-34. [Epub ahead of print]