Aangezichtsaandoeningen bij MS

Aangezichtsklachten moeten zorgvuldig worden beoordeeld, omdat ze kunnen wijzen op MS. Bij MS kunnen aangezichtsaandoeningen optreden, zoals aangezichtsverlamming, myokymie (spontane spiertrekkingen in het gezicht) en hemifaciale spasmen (krampen van de gelaatsspieren aan één kant van het gezicht).

aangezichtsklachtenOmdat het van belang is zo vroeg mogelijk een diagnose te stellen, andere oorzaken dan MS uit te sluiten en over te gaan tot behandeling, is door Iraanse onderzoekers gezocht naar hoe vaak deze klachten optreden bij mensen met MS.

Het onderzoek

Bij mensen met MS, die tussen maart 2021 en maart 2022 werden doorverwezen naar een MS-kliniek in Isfahan, is gekeken of zich aangezichtsklachten voordeden. Vervolgens vulden zij een checklist in over de toestand van de deelnemer en de ziektekenmerken bij aanvang van het onderzoek. Dit deden zij op basis van een gesprek met de deelnemer en zijn of haar medisch dossier.

De resultaten

Van de 2260 personen die werden beoordeeld, had 3,27% aangezichtsverlamming, 1,28% myokymie en 0,84% hemifaciale spasmen. De
gemiddelde leeftijd waarop de symptomen voor het eerst optraden was 30 voor aangezichtsverlamming, 29 voor myokymie en 31 voor hemifaciale spasmen. Er werd geen verband gevonden tussen het type aangezichtsklachten en factoren als leeftijd, geslacht, type MS, de aangedane kant van het gezicht en het moment waarop de symptomen zich voordeden.

De conclusie

Omdat aangezichtsaandoeningen de eerste symptomen van MS kunnen zijn, moeten mensen met atypische symptomen van andere veelvoorkomende aangezichtsziekten, zoals verlamming van Bell, zorgvuldig worden beoordeeld en gevolgd om te kijken of er geen sprake van MS is.

Bron: Masoud Etemadifar et al; Mult Scler Relat Disord 2022.
Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35988397/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *