Aangeboren immuunsysteem herkent MSRV eiwit

Env-ms is het envelop eiwit van Multiple Sclerosis associated Retro Virus (MSRV). Het speelt een rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van MS. Het eiwit zou het binnendringen van leukocyten vanuit de bloedbaan naar het centraal zenuwstelsel kunnen bevorderen en zo de immuunreactie op zenuwcellen kunnen beïnvloeden.

Een groep van Franse, Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers heeft onderzocht welk effect het eiwit Env-ms precies heeft op de bloedhersenbarrière.

In een cellijn die de bloedhersenbarrière nabootst in het laboratorium toonden ze aan dat Env-ms voor een verhoogde aanmaak van een ander eiwit (ICAM-1) zorgt dat betrokken is bij de hechting van leukocyten aan endotheelcellen.

Ook werden de cytokinen interleukine-6 en interleukine-8 die een rol spelen bij ontstekingsreacties verhoogd aangemaakt. De onderzoekers lieten zien dat Env-ms wordt herkend via TLR4, een receptor van het aangeboren immuunsysteem, die aanwezig is op endotheelcellen*.

Behandeling van hersen endotheelcellen met Env-ms zorgde dat geactiveerde immuuncellen significant meer hechtten aan een laag van endotheelcellen en zich ook meer door die laag endotheelcellen bewogen.

Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat MSRV betrokken zou kunnen zijn in de pathogenese van MS, of in elk geval in het handhaven van de ontstekingscondities en daarmee de auto-immuun ziekte. Mogelijk speelt MSRV ook een rol in andere chronische ontstekingsziekten.

Bron: Duperray, A., Barbe, D., Raquenez, G., Weksler, B.B., Romero, I.A., Couraud, P.O., Perron, H. en Marche, P.N.
Int Immunol. 2015 May 8.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25957268

* Endotheelcellen: binnenste bekleding van bloed- en lymfevaten.