Elke twee weken een onderhuidse injectie van peginterferon beta-1a blijkt gunstige effecten te hebben op mensen met Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). Resultaten bevestigen een eerdere studie en laten zien dat een twee wekelijkse injectie zorgt voor een sterkere afname in de relapses en invaliditeitsprogressie in vergelijking met vier wekelijkse injectie. Het medicijn wordt goed verdragen.

Peginterferon beta-1a is een speciale, chemisch veranderde vorm van het bekende interferon beta medicijn. Door het zogenaamde ‘pegylation’ proces wordt een polyethyleenglycol molecuul (kort: PEG) aan interferon beta vastgemaakt. Hierdoor wordt interferon beta zo veranderd dat het in mensen een hogere activiteit krijgt. Bovendien wordt peginterferon minder snel in het lichaam afgebroken waardoor een langere blootstelling aan het medicijn mogelijk in vergelijking met ‘gewone’ interferon medicatie.

Aan deze fase 3 studie (onderdeel van het ADVANCE project) deden mensen mee met RRMS, tussen 18-65 jaar oud, met een EDSS score van 0-5, en met meer dan twee gedocumenteerde terugvallen in de drie jaar voor aanvang van de studie.
In jaar 1 werd een derde van de groep met een placebo behandeld, een derde met peginterferon in een dosering van 125 µg elke twee weken, en een derde met 125 µg peginterferon elke vier weken.
In jaar 2 is aan de oorspronkelijke placebo groep ook medicatie gegeven (verdeeld in twee en vier wekelijkse medicatie), en de andere groepen bleven op dezelfde medicatie als in jaar 1.

In vergelijking met jaar 1 nam de relapse frequentie nog verder af in jaar 2 bij de groep met twee wekelijkse medicatie en bleef de gereduceerde relapse frequentie behouden bij de vier wekelijkse medicatie groep.
De studie laat verder zien dat mensen met een twee wekelijkse dosis een lager risico op een relapse hebben, met gemiddeld minder relapses per jaar, en een verminderde toename in laesies op de MRI scans in vergelijking tot groepen met een 4 wekelijkse dosis.
Mensen die zowel in jaar 1 als in jaar 2 medicatie kregen scoorden na de studie beter dan mensen die in jaar 1 placebo kregen. Het is dus relevant om tijdig met de medicatie te beginnen.

Officieel mogen er geen vergelijkingen getrokken worden met andere RRMS medicatie, omdat dit niet expliciet in deze studie is getest. Toch wijzen de onderzoekers er op dat peginterferon even efficiënt en veilig lijkt als andere bekende eerste-lijn medicatie. Peginterferon zou dus in de toekomst een goed alternatief kunnen bieden, waarbij je slechts om de twee weken een injectie nodig hebt.

Bron: B.C. Kieseier, D.L. Arnold, L.J. Balcer, A.A. Boyko, J. Pelletier, S. Liu, Y. Zhu, A. Seddighzadeh, S. Hung, A. Deykin, S.I. Sheikh en P.A. Calabres. Department of Neurology, Medical Faculty, Heinrich-Heine University, Düsseldorf, Germany; Montreal Neurological Institute, McGill University/NeuroRx Research, Montreal, Quebec, Canada; Department of Neurology, New York University, School of Medicine, New York, USA; Moscow MS Center at 11 City Hospital and Department of Neurology & Neurosurgery of the RSMRU, Moscow, Russia; Departments of Neurology and Research, Aix-Marseille Université, CHU Timone, Marseille, France; Biogen Idec Incorporated, Cambridge, USA; Department of Neurology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA.
Mult Scler. 2014 Nov 28. pii: 1352458514557986 [Epub ahead of print]

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25432952