skip to Main Content

Diagnostisch

T2 laesies en progressie

MRI-onderzoek van de hersenen toont bij verschillende instellingen verschillende afwijkingen. T1 onderzoek laat actieve (=nieuwe) ontstekingsgebieden zien, T2 laat zowel de oude als nieuwe afwijkingen zien. Dit onderzoek laat zien dat juist atrofie van T2-afwijkingen duidt op progressie.

Zenuwontstekingen in het ruggenmerg

Onderzoekers hebben in kaart gebracht waar in het ruggenmerg zenuwontstekingen het vaakst voorkomen bij mensen met MS. Zij vonden dat dit bij mensen met progressieve MS vormen vaker aan de zijkant en in het centrale deel van het ruggenmerg was.

Vertraagde spreeksnelheid en MS

Een vooronderzoek naar het verband tussen een vertraagde spreeksnelheid en de afname van de snelheid van informatieverwerking bij mensen met MS.

Als je kind de diagnose MS krijgt

MS onderzoek: Door middel van telefonische vraaggesprekken vertelden twee en veertig ouders van 41 kinderen hoe en wanneer zij hoorden dat bij hun kind MS was vastgesteld en hoe zij zich toen voelden. De gemiddelde leeftijd waarop hun kind de diagnose kreeg, was 13,7 jaar.

Immuuncellen en hersenbeschadigingen

Ondanks dat al lange tijd wordt gedacht dat MS een ziekte is van de witte stof, laten verschillende symptomen van MS zich niet alleen maar hierdoor verklaren. Zo wijzen bijvoorbeeld chronische vermoeidheid en cognitieve problemen op een beschadiging van de grijze stof en hiervoor blijken immuuncellen verantwoordelijk.

Hersenvolume kinderen met MS

Bij kinderen met MS is het hersenvolume al afgenomen bij het eerste optreden van de ziekte. Dit volumeverlies neemt toe over 2 jaar en lijkt samen te hangen met een hogere ziekteactiviteit. De onderzoekers opperen dat het regelmatig meten van het hersenvolume de ziekte-uitkomst mogelijk kan voorspellen.
Back To Top