skip to Main Content

fp-diagnostischDiagnostisch onderzoek is onderzoek naar de betrouwbaarheid of voorspelbaarheid van een testsysteem of de noodzaak van een behandelsysteem.

Sinds 1984 is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van een MRI de hersenen en het ruggenmerg te onderzoeken.

fp-preklinischVoor een beter inzicht in het vroege ziekteproces en voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is naast het bestuderen van hersenweefsel in een laboratorium, werken met proefdieren noodzakelijk.

Dit onderzoek zonder echte patiënten heet preklinisch onderzoek.

fp-klinischBij klinisch onderzoek zijn altijd patiënten betrokken. Het doel is divers. Je wilt bijvoorbeeld de ziekte beter leren kennen, een methode onderzoeken om ziektes te voorkomen of de diagnose beter stellen.

Lees verder over de vier fasen van klinisch geneesmiddelenonderzoek.

fp-therapeutischTherapeutisch onderzoek kan zowel onderzoek zijn naar de behandeling van de ziekte zelf als naar de behandeling van bepaalde symptomen zoals spasmen, oogzenuwontsteking, enzovoort.

Dit kan een door de geneesmiddeleninspectie voorgeschreven onderzoek zijn maar ook onderzoek op

MSweb | MS Onderzoek in NederlandDe artikelenserie: ‘MS Onderzoek in Nederland’ begon in het voorjaar van 2007. Inmiddels bevat deze serie maar liefst 50 interviews met grote namen uit het MS-veld. Achttien professoren, tal van doctoren en enkele doctorandussen. Steeds met een nieuwe invalshoek.

En we presenteren hier het werk van jonge onderzoekers.

fp-proefschriftenIn deze rubriek presenteren we het werk van promovendi die aan een universiteit in Nederland zijn gepromoveerd. Ze vertellen over hun promotie onderzoek en vaak met een persoonlijke noot, waarbij de promovendus vertelt waarom hij of zij destijds in MS geinteresseerd is geraakt.

Back To Top