skip to Main Content

Wetenschappelijk onderzoek is ontzettend belangrijk. Hoe meer we weten over oorzaken en gevolgen van MS en (nieuwe) mogelijkheden voor therapie en medicatie, hoe beter MS te behandelen is. En wie weet in de toekomst zelfs te voorkomen of genezen.  

Onderzoeksartikelen

Onze vrijwilligers kiezen en vertalen wekelijks enkele Engelstalige artikelen uit PubMed, de digitale databank met wetenschappelijke artikelen. Op de pagina Onderzoeksartikelen vind je de Nederlandstalige samenvattingen van belangrijk MS-gerelateerd onderzoek.  

Project Y 

Het Amsterdam UMC doet onder de naam Project Y onderzoek naar factoren die het beloop van MS beïnvloeden. Aan dit onderzoek doen alleen mensen met MS mee die in 1966 zijn geboren, omdat in dat jaar ook het bestaan van MS aan het licht kwam.

Oproepen

Wetenschappers en studenten van erkende instellingen zoeken regelmatig mensen met MS om deel te nemen aan wetenschappelijk of maatschappelijk relevant onderzoek. Op de pagina Oproepen’ vind je alle oproepen op een rij.

Onderzoekers in NL 

De pagina Onderzoekers in NL bevat een serie van vijftig interviews met grote namen uit het MS-veld in Nederland. Professoren, doctoren en doctorandussen belichten de ziekte MS vanuit hun eigen invalshoek. Zo komen onder anderen een slaapprofessor, een patholoog en een neurobiofysicus aan het woord.

Hanneke Hulst 

Onze vaste columnist Hanneke Hulst is hersenonderzoeker, gezondheidswetenschapper en filosoof. Met haar team bij het Amsterdam UMC onderzoekt zij cognitieve stoornissen bij MS om zo tot goede behandelwijzen te komen. In haar columns deelt ze haar ervaringen. 

De vier fasen van wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek bestaat altijd uit vier fasen: 

Fase 1: Fundamenteel (of basaal) onderzoek: onderzoek om nieuwe kennis over de ziekte te verkrijgen. Bijvoorbeeld over oorzaken van MS, aanknopingspunten voor nieuwe medicijnen of een manier om MS-schade aan de hersenen te herstellen. 

Fase 2: Preklinisch (of translationeel) onderzoek: de resultaten uit fase 1 worden ‘vertaald’ naar een toepassing bij mensen. Bij een kleine groep deelnemers wordt bijvoorbeeld getest hoe goed en veilig een nieuw medicijn, hulpmiddel of therapie is. 

Fase 3: Klinisch onderzoek: bij een positief resultaat in fase 2 volgt grootschaliger onderzoek waarbij een nieuw medicijn (of behandeling) wordt vergeleken met een bestaand middel of een placebo (nepmiddel). Klinisch onderzoek bestaat uit drie fasen: 

    • Fase I: Bij enkele tientallen personen wordt getest of ze het medicijn goed verdragen. 
    • Fase II: Bij enkele honderden mensen wordt onderzocht hoe goed het medicijn werkt.  
    • Fase III: Bij enkele duizenden deelnemers (vaak uit verschillende landen) wordt gekeken hoe veilig en effectief het medicijn op de langere termijn is. 

Fase 4: Monitoring: bij een positief resultaat in fase 3 moet het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het nieuwe medicijn goedkeuren en registreren. Daarna kan de fabrikant het op de markt brengen. Ook dan blijft onderzoek nodig om te controleren op effectiviteit, (nieuwe) bijwerkingen en interacties met andere middelen. 

(Met dank aan Stichting MS Research) 

Uitgelicht

Dit vind je misschien ook interessant...

Laatste nieuws

Back To Top