skip to Main Content

Recht en werk

Vragen naar ziekteverzuim bij sollicitatie

Bij sollicitaties is het een heikel punt of er informatie mag worden gevraagd over ziekteverzuim, of dat de sollicitant misschien iets onder de leden heeft. De check op ziekte bij een sollicitant is aan strikte voorwaarden gebonden maar niet onmogelijk.

Gelijke rechten voor iedereen?

Gelden rechten van de mens ook voor mensen met makke? Ja, natuurlijk, zou je denken. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo. In Nederland leven ongeveer 1,6 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte. Zij maken regelmatig het tegendeel mee.

Dezelfde stoel, dezelfde rechten

De koude dagen zijn nagenoeg voorbij, tijd om weer aan de zomer te denken. Je wilt op vakantie, het liefst met het vliegtuig. Maar wat als je een fysieke beperking hebt, kan dat dan wel? Hoe zit het met de regelgeving en hoe gaat het in de praktijk? Isabelle de Jong onderzocht of mensen met een handicap gelijke rechten hebben bij het vliegen.

De gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een handige voorziening. Kun je zelf autorijden, maar niet ver lopen, ben je meestal verzekerd van een plekje niet te ver van de ingang van de schouwburg of de winkels maar ook als je met iemand meerijdt (...)

Ziek maar wel mondig

Een arts of verpleegkundige benadert je tijdens een consult ongeïnteresseerd, geirriteerd of nog erger. Zeg je daar wat van? In de wachtkamer denk je nog van wel... Klachten over een zorgverlener? Hoe word je alsnog mondig en hoe klaag je over je behandeling?

Hoog tijd voor gelijke rechten

Waarom zijn gelijke rechten belangrijk voor mensen met een beperking? En wat gebeurt er op dit gebied bij ons? Reni de Boer verdiepte zich in het VN Verdrag voor mensen met een handicap en sprak met Marianne Kroes, beleidsmedewerker bij de CG-Raad.

Studeren met een handicap

Een leven lang leren. Dat is het motto van de Open Universiteit Nederland (OU). Toegankelijk onderwijs voor iedereen.Maar hoe gemakkelijk is dat als je ziek bent. Zijn er bij de OU dan ook mogelijkheden? Iemand die daar alles vanaf weet is Ignace Laval. Hij is verbonden aan het onderwijs service centrum van de OU.
Back To Top