skip to Main Content

Recht en werk

‘Mijn werk geeft me structuur’

Wonderbaarlijk maar waar: ING heeft zoveel MS-patiënten binnen haar gelederingen, dat de bank een interne praatgroep heeft opgericht voor haar MS-medewerkers. Zeven mensen namen daar de laatste jaren aan deel. Bart Kaeller uit Leeuwarden was er daar één van.

(On)beperkt studeren

MS en werk kunnen goed samengaan. Maar voor je je op de arbeidsmarkt begeeft zul je vaak eerst een studie moeten doen. En stel dat je volop aan het studeren bent als je de diagnose MS krijgt. Bij wie kun je dan terecht? Sluit je studie nog wel bij je mogelijkheden aan?
Ontoegankelijk

Solliciteren met MS

Te horen krijgen dat je chronisch ziek bent is nooit leuk. Het is frustrerend voor eventuele ideeën die je had, gezien het grillige verloop dat de ziekte kan hebben. Toch maak je je studie af. En dan de arbeidsmarkt op maar hoe pak je dat aan?

‘Ik kijk altijd naar mogelijkheden’

De combinatie ‘chronische aandoening en passend werk’ is niet altijd eenvoudig. Johan Rovers is ergotherapeut met als specialisme arbeidstherapie, werkzaam bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Hij kan meer vertellen over MS en het arbeidsproces.

Werken, autorijden en MS

MSzien interviewt een ervaringdeskundige over de telkens terugkerende zoektocht naar een volgend hulpmiddel nadat weer een volgende lichaamsfunctie het heeft laten afweten. Begin vooral tijdig met je aanvraag voor een voorziening.

Chronisch ziek en werk

Je zit thuis, maar je wilt werken. Als je chronisch ziek bent, moet je méér overwinnen dan een slechte economie. Wat kan ik, wat wil ik, welk beroep past bij mij enzvoort. Sinds kort is er hulp voorhanden van het Centrum Chronsich Ziek en Werk.

Met MS de weg op

De auto biedt veel vrijheid, maar alleen aan het voertuig heb je niets. Om de wegen te mogen bestormen is een rijbewijs essentieel. We willen immers geen ongelukken! Maar je rijbewijs halen of houden kàn voor mensen met MS problematisch zijn.
Minimumloon Arbeidsgehandicapten

Rechten en plichten van een werknemer

Wat moet je als werknemer doen als je de diagnose MS krijgt of je hebt al MS en je klachten spelen op? Ben je verplicht het bekend te maken? Heb je recht op aangepast werk of zijn de gevolgen voor eigen rekening? Mark Diebels legt het uit.
Back To Top