skip to Main Content

Recht en werk

Hoe de zorgwetgeving verandert

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar. In de zorg gaat veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet en voor langdurige zorg wordt een nieuwe wet gemaakt. Dit alles roept veel vragen op.

(On)beperkt studeren

MS en werk kunnen goed samengaan. Maar voor je je op de arbeidsmarkt begeeft zul je vaak eerst een studie moeten doen. En stel dat je volop aan het studeren bent als je de diagnose MS krijgt. Bij wie kun je dan terecht? Sluit je studie nog wel bij je mogelijkheden aan?
Ontoegankelijk

Solliciteren met MS

Te horen krijgen dat je chronisch ziek bent is nooit leuk. Het is frustrerend voor eventuele ideeën die je had, gezien het grillige verloop dat de ziekte kan hebben. Toch maak je je studie af. En dan de arbeidsmarkt op maar hoe pak je dat aan?

Werken, autorijden en MS

MSzien interviewt een ervaringdeskundige over de telkens terugkerende zoektocht naar een volgend hulpmiddel nadat weer een volgende lichaamsfunctie het heeft laten afweten. Begin vooral tijdig met je aanvraag voor een voorziening.
Back To Top