skip to Main Content

Recht en werk

Obstakels, Uitdagingen In Het Dagelijks Leven

Werken met een beperking vaak geen probleem

Bekrachtiging van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking heeft o.m. tot doel alle werknemers gelijkwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Het toegankelijk maken van de werkplek is hier onderdeel van. Een gesprek met Nicole Schuit en Margot Vrielings, allebei MS-patiënt.

VN Verdrag Mensen met een Handicap

Op 9 februari is in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap’. Het ziet ernaar uit dat Nederland het Verdrag later dit jaar gaat bekrachtigen en dan moet het Verdrag uiteraard ook worden uitgevoerd.

‘Het is belangrijk om actief te blijven’

Wat is het verschil tussen de vroegere WAO- en de huidige WIA-uitkering? En, is de WIA, naast een gewaardeerd vangnet, niet een straf voor MS-ers? MSzien sprak met Dayenne Zwaagman (1982), cliëntenraadslid bij het UWV en lid van de werkgroep waar Sociale Medische Zaken onder valt.

College voor de Rechten van de Mens

Sinds oktober 2012 worden de mensenrechten in Nederland bewaakt en bevorderd door het College voor de Rechten van de Mens. Dit college krijgt de taak om na de ratificatie van het VN-verdrag de implementatie ervan te monitoren. Ik sprak met Keirsten de Jongh, senior beleidsadviseur bij het College.

De rechten van de mens met een beperking

Op 13 december 2006 is het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH) door de Verenigde Naties vastgesteld. Nederland heeft dit verdrag op 30 maart 2007 ondertekend, maar tot op heden niet geratificeerd. MSzien sprak politicoloog en ervaringsdeskundige Agnes van Wijnen.
Back To Top