skip to Main Content

Medicijnen

Zorginstituut Nederland (ZiN). Dit Instituut Erkent Alsnog De Meerwaarde Van Loopmedicijn Fampyra

Meerwaarde Fampyra alsnog erkend

Zorginstituut Nederland (ZiN) erkent alsnog de meerwaarde van loopmedicijn Fampyra. Veel mensen met MS die ernstige loopbeperkingen hebben, krijgen vanaf 1 september 2019 Fampyra geheel vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.
Interferon-bèta Verlaagt Overlijdensrisico

Interferon-bèta verlaagt overlijdensrisico

Interferon bèta-producten zijn de bij MS meest voorgeschreven ziektemodificerende geneesmiddelen. Zij kunnen progressie van de ziekte vertragen en beperken het aantal relapsen. Een langetermijnonderzoek laat zien dat zij overlevingskansen kunnen verbeteren.
Back To Top