skip to Main Content
Natalizumab En Fingolimod Vergeleken

Natalizumab en fingolimod vergeleken

Is natalizumab superieur aan fingolimod?

Er zijn maar weinig studies die tweedelijnsmedicatie bij MS ten opzichte van elkaar vergelijken. Het doel van de studie “BEST-MS” was om de effectiviteit van natalizumab (NTZ) en fingolimod (FTY) bij actieve relapsing-remitting MS (RRMS) te vergelijken.  De resultaten suggereren dat natalizumab superieur is aan fingolimod.

Natalizumab en fingolimod vergelekenBest Escaliation STrategy in Multiple Sclerose (BEST-MS) is een Franse multicenter prospectieve studie met een follow-up na 12 maanden met mensen met actieve MS. De behandeling werd gekozen op basis van het oordeel van de arts.

Klinische data en informatie middels MRI-beelden zijn verzameld en na 12 maanden gebeurde dat nog een keer.

Het primaire resultaat was het aandeel mensen met MS dat na 12 maanden geen tekenen van ziekteactiviteit (NEDA)* liet zien.

Secundaire resultaten omvatten het jaarlijkse percentage relapsen en activiteit op MRI.

Resultaten

Aan de studie deden in totaal 223 mensen met MS mee (NTZ: 109 en FTY: 114). De beide groepen waren bij aanvang van de studie goed in balans.
Het aandeel mensen met MS dat geen symptomen van MS vertoonde (NEDA*) was 47,8% in de NTZ-groep en 30,4% in de FTY-groep (p = 0,015).

Deze uitkomst is het resultaat van het aantal jaarlijkse terugvallen en de MRI-activiteit.

In de multivariate analyse van de behandelingsgroepen na 12 maanden was de FTY-groep de enige die met een lagere waarschijnlijkheid aan NEDA werd geassocieerd.

Conclusie

BEST-MS vergeleek de effectiviteit van Natalizumab en Fingolimod bij actieve relapsing-remitting MS ten opzichte van elkaar. De resultaten suggereren dat Natalizumab superieur is aan Fingolimod.

* NEDA = no evidence of disease activity

Bron: Mikael Cohen et all;
Service de Neurologie, CRCSEP, Unité de Recherche Clinique Cote d’Azur (UR2CA), Centre Hospitalier Universitaire Pasteur 2, Nice, France.
Mult Scler. 2020 Oct 30;1352458520969145

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33124504/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top