skip to Main Content

Voeding

Voeding, beweging en MS

De vraag of voeding en de manier van leven invloed hebben op het verloop van MS, staat nog steeds ter discussie. Tegenwoordig wordt de behandeling van MS dan ook niet gelinkt aan informatie over voeding en leefstijl.

Oligodendrocyt maturatie: Oxidatieve stress en voedingscomponenten.

Marieke van Meeteren: Doel van het onderzoek is het identificeren van voedingscomponenten met een gunstig effect op mechanismen van de- en remyelinisatie. De aanpak was gericht op het ontwikkelen van in vitro modellen om oligodendrocyt-schade en -differentiatie te kunnen bestuderen. Promotiedatum 17/06/05

Mogelijke invloed voedingsbestanddelen op ontstekingen zenuwstelsel.

Jerome Hendriks: Volgens dit onderzoek hebben flavonoïden, voedingsstoffen die van nature in ons dieet voorkomen, mogelijk een gunstige werking op het verloop van MS. Als onderzoek uitwijst dat luteoline en andere voedingsstoffen de ziekte kunnen remmen, zouden MS patiënten hun dieet kunnen aanpassen. Promotiedatum 18/10/04.
Back To Top