skip to Main Content

Externe links

Websites van landelijke MS-organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met het welzijn van mensen met MS door onderzoek naar de ziekte te doen, bijeenkomsten te organiseren en/ of geld in te zamelen voor financiering van onderzoek naar MS, enzovoort. Weet jij nog een interessante of belangrijke site, stuur ons dan een bericht met jouw tip.

https://www.msvereniging.nl

jd-msorganisaties-080404-msvnDe MSVN is de grootste vereniging van mensen met MS in Nederland. De drie pijlers zijn belangenbehartiging, informatie geven en lotgenotencontact. Voor een luisterend oor bel je met MS-telefoon: 088-3748585 (lokaal tarief).

https://www.jongenms.nl

Hoewel MS niet constant een factor in je leven hoeft te zijn bepaald het vaak wel diverse grote thema’s in je leven. Daarom is Jong & MS opgericht: vol ervaringsverhalen en informatie om je wegwijs te maken na de diagnose MS.

https://www.ms-express.nl

jd-msorganisaties-080402-msexpressStichting MS-Express organiseert zelf en helpt derden bij de organisatie van zogenoemde (meerdaagse) lotgenoten-bijeenkomsten, met andere woorden, bijeenkomsten voor mensen met MS.

http://www.msresearch.nl

jd-msorganisaties-080404-msresearchDe stichting MS Research, in 1980 opgericht, is gevestigd in Voorschoten. Zij is de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek naar MS in Nederland en beschikt over het CBF-keurmerk.

https://www.nationaalmsfonds.nl

jd-msorganisaties-080402-nmsfDe stichting NMSF is een stichting met actieve en positieve mensen. De stichting realiseert projecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen met MS.

https://www.hersenbank.nl

jd-msonderzoek-080404-hersenbankDe Nederlandse Hersenbank verzamelt post-mortem hersenweefsel van mensen met neurologische aandoeningen en neurologisch gezonde donoren. Je kunt je bij leven registreren als hersendonor. De NHB huisvest de MS-liquorbank.

https://www.rivm.nl

jd-msonderzoek-080403-rivmHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoeksinstituut van de overheid. Het RIVM verricht zelf onderzoek en verzamelt wereldwijd kennis en past die kennis toe. Ook doet zij epidemiologisch onderzoek naar MS.

https://www.msjn.nl

msorganisaties-130409-msjnDit is de jongerenwebsite van de MS Vereniging Nederland. De vereniging heeft 21 regio`s en leden bepalen het beleid. Het is met recht een vereniging, want de vele activiteiten worden door honderden enthousiaste leden/vrijwilligers georganiseerd.

https://www.ms-vlaanderen.be

jd-msorganisaties-080402-msliga-belgieDe Belgische MS Liga heeft tot doel steun te verlenen aan de Liga’s van beide gemeenschappen, de dialoog te bevorderen met de federale overheid, enz. Aan de website zit een forum vast.

https://www.ms4ri.nl/

524msonderzoek-091214-ms4researchinstiture

Het MS4 Research Institute doet onderzoek naar de vierde (laatste) fase van geneesmiddelen. Via Internet bij grote groepen mensen kijken naar de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van een medicijn. Zie ook www.msstudie.nl

Websites van landelijke MS-organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met het welzijn van mensen met MS door onderzoek naar de ziekte te doen, bijeenkomsten te organiseren en/ of geld in te zamelen voor financiering van onderzoek naar MS, enzovoort. Weet jij nog een interessante of belangrijke site, stuur ons dan een bericht met jouw tip.

http://www.mszorgnederland.nl

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten. MS Zorg Nederland is gestart als een lokaal initiatief in de regio Oost-Brabant.

https://www.zorgvannu.nl/

Of je nu patiënt, mantelzorger of professional bent, Zorg van Nu laat zien welke innovaties in de zorg je verder kunnen helpen. Zoals thuis de hartslag van je baby meten. Heel gewoon. Meer voorbeelden van slimme zorgoplossingen staan op de website www.zorgvannu.nl.

http://msmonitor.nl

links-msmonitor-141110MSmonitor is een persoonlijk dossier online voor mensen met MS. Het dossier bestaat uit: zelfmonitoring met behulp van vragenlijsten; zelfmanagement door inzicht en zelfsturing.

https://www.vumc.nl/…/ms-centrum-amsterdam.htm

Het MS Centrum Amsterdam (1998) maakt deel uit van het Amsterdam UMC (lokatie VUmc). Zij behoort tot de tien beste MS centra van de wereld. Het onderzoek richt zich naar vroege opsporing en behandeling op maat.

Bezoek ook MS Centrum Amsterdam op Facebook.com. Je vindt er naast het laatste nieuws ook veel videos.

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/multiple-sclerose-erasms

jd-mshulpverlening-080211-erasmusHet ErasMS is het MS Centrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het onderzoek richt zich op kinderen met MS, patienten met zwangerschapswens, agressieve MS en/of familieleden met MS.

http://www.orbisconcern.nl/ms/

175mshulpverlening-091202-orbisconcernHet Academisch MS Centrum Limburg richt zich op de behandeling van alle MS-patiënten in Limburg. De behandeling vindt plaats in het Maaslandziekenhuis in Sittard. Het MS Centrum is gelieerd aan het azMaastricht.

http://www.amphia.nl/ms

jd-mshulpverlening-080202-amphiaMS Centrum Amphia Ziekenhuis en het Revalidatie Centrum Breda. Belangrijk aandachtspunt van Amphia is snelle doorverwijzing. Met andere woorden: intensieve samenwerking tussen huisarts, neuroloog, revalidatiearts en andere zorgverleners.

Multiple Sclerose Centrum Noord Nederland – https://mscnn.nl/

Het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) is een samenwerking voor MS-onderzoek en patiëntenzorg tussen de afdelingen Neurologie, Biomedische Wetenschappen van Cellen en Systemen van het UMC Groningen, de afdelingen Neurologie van het Martini Ziekenhuis Groningen en Ommelander Ziekenhuis Groningen. De regio Groningen/Noord-Drenthe en de regio Friesland van de MS Vereniging Nederland zijn nauw betrokken bij het MSCNN.

http://www.mst.nl/ms-centrum/

mslinks-110311-mscentrumtwenteIn het MS-centrum Twente staan twee neurologen en een verpleegkundig specialist MS voor u klaar. De neurologen dr. J. Nihom en drs J.H.R. Vliegen, en de verpleegkundig specialist MS, Astrid Slettenaar.

http://www.nieuwunicum.nl

mshulpverlening-110930-nieuw-unicumNieuw Unicum is een zorgcentrum dat professionele ondersteuning biedt aan volwassenen met primair een lichamelijke beperking. Een aanzienlijk deel van de cliënten heeft een de ziekte multiple sclerose.

http://www.ms-centrum.be

jd-mshulpverlening-080130-belgie-melsbroekNationaal MS behandelcentrum voor mensen met MS in Melsbroek, België en www.imso.be, de organisatie die de belangen van het centrum behartigt. Het centrum werkt nauw samen met het UZ- Leuven.

http://www.msreva.be

jd-mshulpverlening-080130-belgie-overpeltMS en neurologisch revalidatiecentrum in Overpelt, België. Het centrum heeft als hoofddoelstelling de opname, behandeling en revalidatie van patiënten met MS en aanverwante neurologische aandoeningen.

http://revalidatie.nl

jd-hulpverlening-080630-revalidatieEen portal waar je alles over revalidatie kunt vinden. Handig is het kaartje met alle adressen en telefoonnummers van revalidatie instellingen in Nederland. Zie ook de aparte website over revalidatie in beweging.

http://incontinentie.net

jd-hulpverlening-080629-incontinentie

Deze site wil het taboe rond incontinentie verkleinen. Nadruk ligt op de sociale aspecten van incontinentie. Handig overzicht van allerlei behandelingen en vooral produkten.

http://www.nvve.nl

jd-overige-080622-nvveDe Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, NVVE, heeft als doel een zo breed mogelijke toepassing en maatschappelijke acceptatie van de bestaande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde te bevorderen.

http://www.bprc.nl

jd-msonderzoek-080404-brpcHet Biomedical Primate Research Centre (BPRC) is een wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar ziekten zoals MS en gebruikt daarbij ook dieren. Medisch onderzoek zonder gebruik van dieren is nog niet mogelijk.

Websites van farmaceuten die medicijnen maken voor MS. Het gaat onder meer om Avonex, Betaferon, Rebif, Copaxone, en de eerste pil: Gilenya. Daarnaast de website van de KNMP, de Apothekersorganisatie en van LAREB. Tot slot een website met overheidsinformatie over het alternatieve middel Cannabis. Weet jij nog een interessante of belangrijke site, stuur ons dan een bericht met jouw tip.

http://knmp.nl

MSlinks-130814-knmpDe overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

http://www.lareb.nl

MSlinks-130814-larebLareb is het kenniscentrum op het gebied van de veiligheid van geneesmiddelen. Bijwerking(en) van een middel kun je vinden op de website én zelf rechtstreeks melden bij Lareb via een online meldformulier.

http://www.gilenya.com

medicijnen-120915-gilenyaEerste middel voor MS in pilvorm van farmaceut Novartis. Goedgekeurd als ‘tweedelijns-medicijn’. Gilenya (werkzame stof fingolimod) wordt vergoed als een ‘eerstelijns medicijn’ niet (meer) werkt: (Avonex, Betaferon, Rebif en Copaxone).

http://www.toekomstmetMS.nl

12dmedicijnen-080418-diagnose-msEen website met allerlei informatie bestemd voor mensen met MS, onderhouden door Biogen Idec, Fabrikant van Avonex (interferon), zie www.avonex.nl en www.multiplecare.nl alsmede van Tysabri (natalizumab), zie www.tysabri.nl.

http://www.ms-gateway.nl

d71medicijnen-080418-msgatewayDeze website is bestemd voor de gebruikers van Betaferon (werkzame stof interferon), van farmaceut Bayer Schering Pharma. De website heeft een besloten gedeelte voor Betaferon-gebruikers. Ook www.ms-life.nl is van Bayer.

http://www.levenmetms.nl

968medicijnen-080418-levenmetms‘Leven met MS’ is een website met informatie bestemd voor mensen met MS, onderhouden door Teva Nederland, de producent van Copaxone (GA- glatirameer acetaat).

http://www.cannabisbureau.nl

110medicijnen-080418-bureau-medicinale-canabisOverheidsbureau voor medicinale cannabis. Zie ook www.ncsm.nl, stichting die wetenschappelijk onderzoek naar cannabisgebruik bevordert of www.bedrocan.nl, leverancier van medicinale cannabis.

Wil je revalideren, heb je moeite met lezen of de computer bedienen, weet je niet hoe je een rolstoel of traplift aanvraagt, heb je hulp nodig bij een persoonsgebonden budget, MSweb maakt een keuze uit organisaties die hulp verlenen op uiteenlopend terrein.
Weet jij nog een interessante of belangrijke site, stuur ons dan een bericht met jouw tip.

https://cvster.nl/blog/Solliciteren-met-een-beperking

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender zijn. Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren makkelijker te maken.

https://www.pgb.nl

jd-hulpverlening-080630-pgbPer Saldo is dé belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden Budget, die hulp biedt bij de administratie van je Pgb. Handig is de website die zorgvragers en zorgaanbieders bij elkaar brengt

http://iederin.nl

mslinks-140114-iederinDe CG-Raad en Platform VG vormen samen Ieder(In. De koepel van ruim 250 organisaties behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen en beschikt over een juridisch steunpunt.

http://www.nationalehulpgids.nl

De Nationale Hulpgids is een ‘marktplaats’ voor zorg, waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met kleinschalige zorgaanbieders. Als je wilt kun je aangeven dat je MS hebt. De website maakt deel uit van www.peroonlijkzorgnetwerk.nl.

http://www.commap.nl

Commap levert communicatiehulpmiddelen aan mensen die hierin een belemmering ervaren. Commap geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en begeleidt het gehele traject van aanvraag en het gebruik van het hulpmiddel. Ze werken samen met de meeste zorgverzekeraars in Nederland.

https://www.regelhulp.nl

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere…

https://www.mee.nl

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE ondersteunt en wijst de weg op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. 

Back To Top