skip to Main Content
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

Dit keer weer een goedgevulde MSzien! Mantel- en respijtzorg is in 2023 het jaarthema van MS Vereniging Nederland. Voor deze uitgave interviewden wij Jasper van Heeren van MantelzorgNL. Verder staat er een interview in met Marianne Stevelink over haar stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne. Maar er zijn ook weer verslagen van internationale congressen. In deze MSzien lees je bovendien de laatste stand van zaken betreffende medicinale vergoeding van cannabis en alles over het MS-kwaliteitsregister waaraan je wellicht kunt meedoen. De rubriek ’10 praktische tips’ ontbreekt natuurlijk ook dit keer niet. 

Veel leesplezier.

Inhoudsopgave

Redactioneel

In deze editie van MSzien aandacht voor: het jaarthema Mantel- en respijtzorg, congressen over progressieve MS en re-integratie op de werkvloer, de vergoeding van medicinale cannabis, een interview met Marianne Stevelink en haar stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne, de MS-kwaliteitsregistratie en 10 tips om je batterij weer op te laden.

MantelzorgNL ondersteunt familie, vrienden en buren

Mantelzorg en respijtzorg is het jaarthema van 2023 van de MS Vereniging Nederland. Rowan de Jong interviewde Jasper van Heeren van MantelzorgNL. Hij biedt juridische ondersteuning en is onderdeel van de Mantelzorglijn. Hier kunnen mantelzorgers terecht met vragen en voor een luisterend oor.

Alle MS is progressief! En nu?

Bram Platel bezocht in Italië een wetenschappelijk congres over progressieve MS. Niet alleen PPMS en SPMS, maar alle vormen van MS zijn volgens de onderzoekers progressief. Naast het verslag dat Bram maakte, tref je in het artikel ook een filmpje aan over het congres.

Onderzoek naar werkloosheid en re-integratie van mensen met MS

Tijdens het ECTRIMS-congres in oktober was er een panelsessie over re-integratie op de werkvloer. Veel mensen met MS willen graag blijven werken, maar raken arbeidsongeschikt door hun ziekte. Wat kan er gedaan worden om hen weer succesvol te laten re-integreren? Een verslag van Marieke Oosterom.

Medicinale cannabis beter dan andere vormen van wiet

MS Vereniging Nederland richt haar pijlen op de vergoeding van medicinale cannabis, aangezien cannabis MS-klachten en pijn kan verminderen. Karen van Dalsem geeft de laatste stand van zaken, onder andere over de MS Talk van MS Zorg Nederland en het onderzoek van het Trimbos-instituut.

1000 gezichten: interview met Marianne Stevelink

In de serie 1000 gezichten een portret van Marianne Stevelink. Saskia Saunier interviewde haar over de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne. In de Week van Toegankelijkheid in 2022 organiseerde Marianne een inspirerende deurbelactie, maar ze heeft nog meer toekomstplannen en tips.

Laatste nieuws

Back To Top