Zwangerschap, borstvoeding en MS

De effecten van zwangerschap en borstvoeding op de klinische resultaten van MRI-metingen van vrouwen met MS. Een verkennend real-world cohortonderzoek.

Het doel van deze Italiaanse studie is om bij een grote groep vrouwen met MS de effecten van zwangerschap en borstvoeding, op de kortere en langere termijn zowel klinisch als magnetisch (MRI), te onderzoeken en te evalueren.

Zwangerschap, borstvoeding en MSIn het huidige therapeutische landschap zijn zwangerschapsplanning en optimaliseren van de behandeling na de bevalling, met name voor vrouwen die ervoor kiezen borstvoeding te geven, van fundamenteel belang voor het beheer van deze biologische fasen die zo centraal staan in het leven van een vrouw.

Zwangerschap is een belangrijke gebeurtenis voor vrouwen met multiple sclerose (MS) en gaat vaak gepaard met een reactivering van de ziekte na de bevalling. Tot op heden is de invloed van deze reproductieve fase op de MS-uitkomsten op de lange termijn nog grotendeels niet onderzocht.

Het onderzoek

Er zijn vrouwen met MS, al dan niet zwanger, gerekruteerd. Klinische recidive en de MRI-activiteit van het jaar voor de conceptie zijn vergeleken met de resultaten van het jaar na de bevalling. Daarbij zijn regressiemodellen uitgevoerd om de relaties tussen de MS-uitkomsten op lange termijn en de duur van zwangerschap en borstvoeding te onderzoeken.

Tweehonderdtien vrouwen met MS zijn onderzocht; van hen hebben 129 (61,4%) vrouwen ten minste één zwangerschap gehad. Van alle zwangerschappen (n = 212), zijn de zwangerschappen die optraden na het begin van MS (90 [42,4%]) onderzocht met het doel de korte termijn resultaten te evalueren. Uit dit onderzoek volgt op jaarbasis een hoger terugvalpercentage in het postpartumjaar dan in het jaar vóór de conceptie.

Uit de terugvalanalyse blijkt dat de klinische activiteit na de bevalling geassocieerd kan worden met de klinische activiteit van het jaar vóór de conceptie en de duur van borstvoeding. Ook zijn na de bevalling, via de MRI, activiteiten geassocieerd met preconceptionele MRI-activiteit en een kortere borstvoedingsduur.

De conclusie

Uit de langetermijn resultaten blijkt dat het hebben van ten minste één zwangerschap tijdens MS geassocieerd kan worden met een lagere EDSS-score, terwijl er geen verband is gerapporteerd met MRI-metingen. Omgekeerd wordt een borstvoedingsduur > 6 maanden geassocieerd met een lager volume van witte stof.

Bron: Lorena Lorefice, et al. Neurol Ther. 2021 Oct 29

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34714518/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.