Vitamine D-spiegel bij geboorte en kans op MS

Uit recent Deens onderzoek blijkt dat een hogere vitamine D-spiegel bij zwangere vrouwen helpt voorkomen dat het kind op latere leeftijd MS ontwikkelt.

Eerdere gedaan onderzoek heeft aangetoond dat vitamine D-tekort tijdens de zwangerschap van de moeder voor het kind een belangrijke risicofactor vormt voor het krijgen van MS op latere leeftijd.

Een Deens onderzoeksteam heeft daarom een bevolkingbreed gebaseerd patiëntcontrole-onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er direct verband bestaat tussen het vitamine D (25(OH)D)-niveau bij de geboorte van het kind en de kans op het ontwikkelen van MS.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gedroogde bloeddruppelmonsters van 521 personen met MS. Deze werden geïdentificeerd en geselecteerd bij de Danish Newborn Screening Biobank.

Bovendien werden bij iedere patiënt 1 à 2 controlepersonen met dezelfde geboortedatum en hetzelfde geslacht geselecteerd. In totaal 972. Vervolgens werd het 25(OH)D-niveau in bloed van de 521 personen met MS vergeleken met dat van de controlegroep.

Op basis van hun 25(OH)D-niveau werden de proefpersonen onderverdeeld in vijf verschillende groepen. Bij de groep met het laagste 25(OH)D-niveau lag het niveau lager dan 21 nmol/l.

In de groep met het hoogste 25(OH)D-niveau was het gelijk aan of hoger dan 49 nmol/l. Vervolgens werd het verband tussen de verschillende 25(OH)D-niveaus en het risico op MS beoordeeld.

De onderzoekers constateerden dat personen van de groep met het laagste niveau het meeste risico liepen om MS te ontwikkelen, personen uit de groep met het hoogste niveau het minste. Het risico bleek af te nemen naarmate het 25(OH)D-niveau steeg.

Volgens de onderzoekers toont de studie aan dat lage concentraties vitamine D bij pasgeborenen gepaard gaan met een grotere kans op het krijgen van MS.
Zij benadrukken het belang voor de volksgezondheid van het onderzoek naar vitamine D tekort bij zwangere vrouwen.

Bron:
Nielsen NM, Munger KL, Koch-Henriksen N, Hougaard DM, Magyari M, Jørgensen KT, Lundqvist M, Simonsen J, Jess T, Cohen A, Stenager E, Ascherio A.
Neurology. 2016 Nov 30. © 2016 American Academy of Neurology.

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903815

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.