Moederschap en aanpassing aan MS

Aanpassen aan MS en tevredenheid over zichzelf bij recent gediagnosticeerde vrouwen; welke rol speelt het moederschap?

Voor moeders duurt het langer om de ziekte MS te accepteren en zij ervaren meer depressieve symptomen, een minder gevoel van welzijn en minder tevredenheid over zichzelf dan kinderloze vrouwen. Het moederschap heeft een vertragende invloed op de acceptatie van de ziekte.

De studie is gericht op het beschrijven van de mate van depressieve symptomen, gevoel van welzijn en tevredenheid met zichzelf in een groep vrouwen bij wie recent multiple sclerose is vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met verschillen in leeftijd, moederschap en ziekteduur.

De rol van de tevredenheid over zichzelf is in relatie met depressieve symptomen en gevoel van welzijn geëvalueerd, waarbij het vertragende effect van het moederschap is onderzocht.

Aan de studie hebben 74 vrouwen, met een leeftijd tussen de 19 en 57 jaar (gemiddeld  37 jaar, SD 10.7 jaar), meegedaan.  Van deze groep hebben 32 vrouwen (43,2%) kinderen (tussen de 2 en 29 jaar oud). Alle vrouwen hebben RRMS en een milde tot gemiddelde handicap.

Moeders met MS meer depressieve symptomen

Moeders ervaren meer depressieve symptomen dan kinderloze vrouwen. Bovendien, matigt het moederschap het effect van het zich aanpassen aan de ziekte, moeders melden meer depressieve symptomen, minder gevoel van welzijn en zijn minder tevredenheid over zichzelf dan kinderloze vrouwen gemeten vanaf het moment van de diagnose.

Als de deelnemers aan de studie meer tevreden over zichzelf zijn, komt dit overeen met minder depressieve symptomen en meer gevoel van welzijn.

De resultaten van het onderzoek schetsen het belang van het proces van stilstaan bij de nieuwe gezondheidssituatie bij het begin van de ziekte.

Bron: Graziano F, Calandri E, Borghi M, Bonino S.,  Department of Psychology , University of Turin , Torino , Italy; CRESM – Regional Reference Centre for Multiple Sclerosis, San Luigi Gonzaga Hospital , Turin , Italy.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31195887

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.