Keizersnede, flesvoeding en ontstaan MS

Italiaans onderzoek heeft uitgewezen dat er verband bestaat tussen bevallen via een keizersnede, het geven van flesvoeding en vroeger ontstaan van MS.

Het onderzoek

De wijze van bevallen en het geven van borstvoeding zijn, volgens de onderzoekers, een van de vroegste factoren waardoor de samenstelling van de darmflora en het mogelijk risico op MS wordt beïnvloed. Maar in hoeverre deze factoren bijdragen aan de ontvankelijkheid voor MS, daarover was men het niet eens.

De onderzoekers gingen na of deze factoren de leeftijd waarop MS ontstaat (AAO = age at onset) konden beïnvloeden. Aan dit onderzoek namen 2555 personen met RRMS deel. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 28,4 jaar.

Keizersnede

Het bleek dat bij mensen met MS die met een keizersnede ter wereld waren gekomen (10,9%), een vroeger AAO werd geconstateerd dan bij degenen, die met vaginale bevalling waren geboren (-5,2 jaar, p <0,001).

Flesvoeding/borstvoeding

Ook werd bij mensen met MS die als baby flesvoeding hadden gekregen, vergeleken met degenen die als baby borstvoeding hadden gekregen, een vroeger AAO geconstateerd. Dit gold met name wanneer het baby’s betrof die minimaal 6 maanden borstvoeding hadden gekregen (-4,2 jaar, p<0,001).

Natuurlijke bevalling en borstvoeding

Het verband tussen een later AAO van MS en een natuurlijk (vaginale) bevalling en borstvoeding werd vooral duidelijk waargenomen bij patiënten zonder familiegeschiedenis van MS. Bij degenen die familiair bekend waren met MS, was dit verband daarentegen niet meer zichtbaar.

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat deze aanpasbare omgevingsfactoren die op populatieniveau optreden, invloed zouden kunnen hebben op het ontstaan van de ziekte MS.

Bron: Dalla Costa G et all, Department of Neurology, San Raffaele Hospital, Milan, Italy
Mult Scler Relat Disord. 2019 May 21.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31158806

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.