Italiaanse onderzoekers kunnen geen schadelijke invloed vinden bij gebruik van interferon vóór en tijdens een zwangerschap.
Verschillende publicaties geven aanleiding tot de conclusie dat behandeling met interferon bij mensen met MS mogelijk tot spontane abortus of misvormingen bij de foetus kan leiden. Deze conclusie staat echter ter discussie.
Onderzoekers in Italië hebben een eigen studie verricht die nader uitsluitsel moet bieden. De studie betreft niet alleen de effecten van interferon op het ongeboren kind, maar ook op de ontwikkeling van kinderen tot éénjarige leeftijd.
Het retrospectieve onderzoek vond plaats in het Klinische MS Centrum van het Academisch Ziekenhuis in Catania, Italië. Van 240 vrouwen met MS waren 38 in de periode 1997-2006 zwanger geworden. De onderzoekers verdeelden die 38 vrouwen in drie groepen:

  • Vrouwen die interferon bleven gebruiken tijdens de zwangerschap
  • Vrouwen die met interferon stopten voordat ze zwanger werden
  • Vrouwen die helemaal geen interferon gebruikten

Het verloop van de zwangerschap, geboortegewicht, en de ontwikkeling van de baby na een jaar werden gemeten, samen met behulp van een vragenlijst.
Baby’s die in de baarmoeder met interferon in aanraking kwamen  hadden een iets lager geboortegewicht, maar dit zou, statistisch gezien, op toeval kunnen berusten.
De ontwikkeling van het kind was normaal bij alle groepen.
De onderzoekers concludeerden dat interferon geen ongunstige effecten op een ongeboren kind  heeft. Het enige verschil, een lager geboortegewicht, had geen gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind.
Bron: Patti F, Cavallaro T, Lo Fermo S, Nicoletti A, Cimino V, Vecchio R, Laisa P, Zarbo R, Zappia M.
Dept. of Neurosciences, University of Catania, Via Santa Sofia 78, 95123, Catania, Italy.- J Neurol. 2008 Jul 28.
samenvatting