Copaxone-gebruik tijdens zwangerschap

Fabrikant Teva heeft gegevens van Copaxone-gebruikende zwangere vrouwen uit haar eigen database geanalyseerd. Hieruit volgt een voorzichtige conclusie dat Copaxone geen extra risico’s voor het ongeboren kind oplevert.  

Aan vrouwen met MS wordt het gebruik van ziektemodulerende medicijnen tijdens een zwangerschap afgeraden. Kleine studies leken erop te duiden, dat het gebruik van Copaxone tijdens de zwangerschap geen extra risico’s voor de baby oplevert. Dit betrof echter maar studies met weinig deelnemende vrouwen. Fabrikant Teva heeft nu gegevens uit haar eigen database geanalyseerd. Dit omvat gegevens van patiënten wereldwijd, die gedurende de afgelopen 20 jaar Copaxone gebruikten.

In de database van Teva kwamen maar liefst 7343 gevallen van zwangerschap tijdens het gebruik van Copaxone voor. Ongeveer 88% van deze zwangerschappen waren gepland, 11% spontaan en een heel klein percentage was in verband met deelname aan een klinische studie. Van 2301 gevallen (31,3%) was niet bekend hoe de zwangerschap afgelopen was. De ‘uitkomst’ was niet bekend of de zwangerschap was nog niet ten einde toen de gegevens geanalyseerd werden. Dat liet 5042 zwangerschappen over voor de uiteindelijke analyse.

Teva heeft de aantallen van aangeboren afwijkingen en aandoeningen uit hun database vergeleken met twee grote registers van de algemene bevolking uit Europa en de Verenigde Staten. De keuze viel op deze registers, omdat de zwangeren in de database van Teva ook voornamelijk uit Europa (30%) en de Verenigde Staten en Canada (70%) kwamen.

De verhouding in het aantal aangeboren afwijkingen tussen de Copaxone-gebruikende groep en de algemene bevolking kwam op 0,97 uit. Aangezien dit zo dicht bij 1 ligt, betekent dit dat er geen verschil is in het aantal aangeboren afwijkingen.

Zwangere vrouwen leken dus geen hoger risico op aangeboren afwijkingen van hun kind te lopen. Toch zijn er ook wat kanttekeningen bij deze studie te plaatsen. Zoals eerder gezegd, is er een groot aantal zwangerschappen in de Teva-database waar de ‘uitkomst’ onbekend van is. Verder is er bij gevallen van abortus geen reden vermeld, waardoor Teva niet weet of dit te maken zou kunnen hebben met eventuele afwijkingen van de baby.

Teva concludeert alvast voorzichtig dat het in specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij vrouwen met MS met een hoge ziekteactiviteit) veilig lijkt om Copaxone te blijven gebruiken tijdens de zwangerschap. Uiteraard moet dit altijd in overleg met de behandelend neuroloog gebeuren.

Bron:Sandberg-Wollheim M, Neudorfer O, Grinspan A, Weinstock-Guttman B, Haas J, Izquierdo G, Riley C, Ross AP, Baruch P, Drillman T, Coyle PK International Journal of MS Care 2018 Jan-Feb, 20 (1) 9-14

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29507538

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.