Woningnood voor mensen met een beperking nog groter

De woningnood onder mensen met een beperking is groot, groter nog dan voor mensen zonder ‘makke’. Dat blijkt uit een onderzoek van de belangenorganisatie voor huurders Woonbond en Ieder(in), koepel van 240 patiëntenorganisaties. Ook de MS Vereniging is lid van Ieder(in).

Traplift bij MSDat het moeilijk is op de huidige markt aan betaalbare woonruimte te komen, lees je in vele media. Het leidt zelfs tot grote demonstraties. Koophuizen zijn schrikbarend duur en betaalbare huurwoningen zijn onvindbaar. De wachttijd voor een huurwoning is gemiddeld 11 jaar. En dan hebben we het over standaard woonruimte. Aangepaste woningen zijn er sowieso al minder, die zijn dan ook extra schaars.

Dit is in strijd met het VN-Verdrag voor de gehandicapten en met alle afspraken over zogeheten ‘inclusief bouwen’. Dat is zo bouwen dat beperkte en onbeperkte burgers optimaal kunnen deelnemen in de samenleving. In de huidige praktijk gaat de aandacht hiervoor bij gemeenten voornamelijk uit naar ouderen die zorg nodig hebben.

Daarvoor is de ‘Taskforce wonen en zorg’ in het leven geroepen. Dit is een initiatief van Aedes,- branchevereniging van 266 woningcorporaties, goed voor 2,4 miljoen huurwoningen met 4 miljoen bewoners. Verder zijn bij de Taskforce aangesloten het Zorginstituut Nederland (ZiN), de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), plus ActiZ, de branchevereniging van ongeveer 400 zorgorganisaties. Belangrijkste doel is om gemeenten te ondersteunen bij het plannen maken.

Tekort aan aangepaste woningen

Dat mensen met een beperking nog veel meer moeite moeten doen om aan een passende woning te komen, daar is veel minder aandacht voor, zo leert het onderzoek van de Woonbond en Ieder(in). “Woningaanpassingen zijn vaak onmogelijk en er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking”, is een van de conclusies. Ieder(in) en de Woonbond roepen de overheid op om te komen met een landelijk programma om de huidige situatie te verbeteren.

In het onderzoek konden de ondervraagden ook in hun eigen woorden vertellen waar ze tegenaan lopen. Dat levert een schrijnend beeld op van gemeenten die geen aanpassing willen doen en dan zeggen dat je maar moet verhuizen. Terwijl er helemaal geen aangepaste appartementen of eengezinswoningen beschikbaar zijn. Of ze zijn alleen voor 55+. Een van de deelnemers aan het onderzoek verwoordde het als volgt:

‘In mijn gemeente zijn geen levensloopbestendige huizen voor mensen jonger dan 55 jaar. Eerst komen mensen van 55+ aan de beurt, dan gezonde 55+ers en dan pas kom ik. Dat lukt dus vanaf 2017 al niet.’

De Woonbond wijst er op haar website op dat kwetsbare groepen steeds vaker in sociale nood komen doordat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Dit oordeel wordt gedeeld door onder meer de besturen van alle grote gemeenten.

Ongunstige ontwikkelingen

Het grote woningtekort is volgens deskundigen het gevolg van een aantal ongunstige ontwikkelingen. Zo hekelt Aedes – Latijn voor huis – de in 2013 ingevoerde ‘verhuurdersheffing’. Op grond van die regeling moeten woningbouwverenigingen belasting afdragen over hun woningbezit. Dat heeft hun financiële ruimte beperkt en erin geresulteerd

dat ze een deel van het huurbestand hebben verkocht. Hierdoor is het bestand betaalbare woningen ernstig geslonken. De huur van de wel beschikbare woningen is vaak zo hoog dat mensen met een klein inkomen, onder wie veel mensen met een beperking, er niet voor in aanmerking komen.

Daarbij komt dat gemeenten liever grond tegen een hoge prijs verkopen aan een projectontwikkelaar dan deze voor een geringer bedrag aan een woningbouwvereniging te gunnen. Het eerste levert nu eenmaal meer geld op voor de vaak toch al krappe gemeentekas. Dat heeft als bijeffect dat de stimulans om te bouwen voor mensen met een kleine beurs of met een handicap is komen te vervallen.

Actie

Aedes voert onder leiding van de nieuwe voorzitter en voormalig bewindsman Martin van Rijn (PvdA) actie om het parlement te bewegen tot onmiddellijke afschaffing van de verhuurdersheffing. Samen met 33 andere partijen heeft de organisatie een kant-en-klaar plan gepresenteerd voor het komende kabinet. Van Rijn pleitte in een uitzending van het televisieprogramma OP1 (13 september 2021) ook voor meer regie op huisvestingsgebied. Hij is voor herinvoering van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Politiek aan zet

Wat moet er nu gebeuren om de huisvestingsproblemen op te lossen? De een denkt aan het opheffen van de verhuurdersheffing, de ander aan meer bouwen. De volgende oppert dat er gedwongen verhuizing moet komen voor rijkeren en ouderen en dat de hypotheekaftrek moet verminderen. En zo zijn er vele oplossingen en combinaties daarvan denkbaar. Duidelijk is vooral dat de politiek aan zet is. Maar zolang er geen nieuw kabinet is, zullen ook die beslissingen niet op korte termijn worden genomen, valt te vrezen.

Nota bene: bij het ter perse gaan van dit artikel werd bekend dat uit de regeringsstukken van Prinsjesdag (dinsdag 21/9/21) blijkt dat de komende tien jaar 1 miljard euro extra wordt uitgetrokken om snel meer woningen te bouwen. Naar berekening zou dat goed moeten zijn voor in totaal 900.000 woningen.  Over de verhuurdersheffing kan demissionair minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar haar zeggen geen besluit nemen aangezien dit politiek zeer gevoelig ligt, net als de renteaftrek.

Bronnen: nos.nl/artikel/2397958-prinsjesdag-eenmalig-1-miljard-euro-extra-voor-snellere-bouw-woningen,
www.woonbond.nl/nieuws/meer-betaalbare-huur-nodig-kwetsbare-groepen, www.woonbond.nl/nieuws/tijd-toegankelijk-woonbeleid, www.taskforcewonenzorg.nl/, www.nhnieuws.nl/nieuws/, www.consumentenbond.nl/geldgids/, www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

MS Vereniging Nederland is voor 100% afhankelijk van lidmaatschappen, donaties en sponsoring. Ook jouw hulp hebben we hard nodig! Je kunt ons helpen en daarmee mensen met MS een beter leven geven. Steun ons met een online donatie of start een actie. Je kunt natuurlijk ook lid worden.

MS Vereniging NederlandMS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging voor mensen met MS.
Als lid geef je mensen met MS een stem!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.