UWV vergoedt vaker aanpassing thuiswerkplek

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vergoedt vaker aanpassingen aan de werkplek thuis voor mensen met een arbeidshandicap.

Dit in het kader van het overheidsadvies om in verband met corona thuis te werken, zo is sinds 8 september 2020 te lezen op de website van het UWV. Gehandicapten en chronisch zieken kunnen door het UWV speciale voorzieningen laten bekostigen om werk te krijgen of te behouden.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hulpmiddelen, een vervoersvoorziening of persoonlijke ondersteuning.

Nu de overheid vraagt zoveel mogelijk thuis te werken om besmetting met het coronavirus COVID-19 te voorkomen, is het belangrijk dat ook de thuiswerkplek aangepast is. De UWV gaat deze voorzieningen daarom ruimer toekennen.

Voor de uitbraak van het coronavirus was het zo dat de aandoening van de aanvrager de reden moest zijn om thuis te werken, wilde deze in aanmerking komen voor vergoeding. Dat is nu niet meer zo, omdat de thuiswerkplek steeds vaker de gewone werkplek vervangt en dit waarschijnlijk zo zal blijven.

Voor een hulpmiddel dat al aanwezig was op de werkplek en eenvoudig kan verhuizen naar de thuiswerkplek, krijg je geen tweede. Dit is ook het geval als een aanpassing al door een andere instantie is verleend.

Middelen die als ‘normaal voor iedereen’ worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, vallen ook buiten de regeling.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor werkplekaanpassingen is dat het UWV een beoordeling van het arbeidsvermogen heeft gedaan. Hierbij kijkt het UWV in hoeverre de betrokkene beperkt is in de mogelijkheid om te werken en wat er nodig is om te kunnen – blijven – werken.

Bij een geheel nieuwe aanvraag kan dit overigens wel 14 weken in beslag nemen. Is die beoordeling al eerder gedaan, dan kun je volstaan met het doorgeven van een wijziging op MijnUWV.nl.

Bronnen:

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2020/versoepeling-thuiswerken-met-een-voorziening.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-wia-wao-waz-wajong-uitkering.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/index.aspx

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.