Financiële regelingen bij een handicap

Een extra duit in het zakje

Vaak betekent een chronische ziekte ook een chronisch kleine portemonnee. Minder kunnen werken door een beperking betekent minder of zelfs geen inkomen, terwijl er vaak nog extra kosten bijkomen voor nodige extra zorg. Gelukkig bestaan er verschillende potjes waar in zulke gevallen uit geput kan worden.

Door Marijn de Vries

UWV

Financiële regelingen bij een handicapAls je niet of minder kunt werken, betaalt het UWV een WIA- of Wajong-uitkering. In dat geval krijg je ook jaarlijks van het UWV een compensatie voor gemaakte extra kosten. Je hoeft geen belasting te betalen over deze compensatie. Ook wordt het niet als inkomen meegerekend voor andere toeslagen of regelingen. De compensatie wordt doorgaans in september of oktober automatisch overgemaakt. Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt van een andere instantie (bijvoorbeeld de gemeente) krijg je deze tegemoetkoming niet.

Gemeente

Ook bij de gemeente kun je vaak terecht voor financiële ondersteuning. Soms gaat het om regelingen die voor iedereen van toepassing zijn, soms om regelingen specifiek voor gehandicapten en chronisch zieken. Dit kun je het beste bij je eigen gemeente navragen.

Algemene regelingen

Gemeenten hebben twee regelingen waar iedereen met een laag inkomen gebruik van kan maken: individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Met de eerste helpt de gemeente bij het kopen van dure spullen die je nodig hebt maar niet kunt betalen, zoals bijvoorbeeld een wasmachine. De tweede is bedoeld voor mensen met een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering van de situatie. Voor de voorwaarden kun je het beste navraag doen bij je eigen gemeente.

WMO

Als je een handicap en een laag inkomen hebt, kan de gemeente nog verder helpen. In de eerste plaats via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiermee kunnen gemeenten zelf per geval bepalen wat en hoeveel er vergoed wordt. Als je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig hebt, kan dit deels of volledig vanuit de WMO betaald worden. Maar ook als je vanwege een beperking blijvend hulpmiddelen nodig hebt, zoals een rolstoel, een traplift of elektrische deuropener, kun je die vaak van de gemeente krijgen. Soms vergoedt de gemeente volledig en soms moet je zelf een bijdrage betalen.

Collectieve zorgverzekering

Ook biedt de gemeente de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten. De premie daarvan wordt dan geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald.

Belastingdienst

Ook de Belastingdienst kent verschillende regelingen en toeslagen voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Zorgtoeslag

Deze toelage van de Belastingdienst is een bijdrage voor de zorgverzekering. De hoogte hangt af van het totale jaarinkomen. Verder moet je minimaal 18 jaar zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning en een Nederlandse zorgverzekering. De zorgtoeslag is een voorschot op zorgkosten, de definitieve berekening wordt aan het einde van het jaar gemaakt. Heb je meer gekregen dan waar je recht op had, moet je het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Lees meer over de zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Als je een laag inkomen hebt en een hoge huur, kun je huurtoeslag aanvragen. Wel geldt er een grens voor het inkomen tot wanneer je het aan kunt vragen en een maximale huur. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen en de huur, en verschilt dus per persoon. Huurtoeslag kan door iedereen aangevraagd worden.

Met een handicap of ziekte kun je in aanmerking komen voor extra huursubsidie. Is bijvoorbeeld je woning aangepast vanuit de WMO, dan kun je in aanmerking komen voor een hogere toeslag. Als je huur lager is dan €720,42, kun je bovenop je huurtoeslag een verhoging krijgen. Woon je alleen of met met zijn tweeën? Dan komt er 40% van het bedrag boven de 607,45 aan huur bij. Met meer personen is dit 40% van alles boven de 651,03. Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Thuis verzorgd

Als je thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de Belastingdienst een persoon minder mee voor de berekening van de huurtoeslag. Hierdoor wordt het gezamenlijk inkomen lager en kan iemand misschien wel toeslag krijgen als dat eerst niet zo was. Op belastingdienst.nl lees je meer over de voorwaarden.

Let op: bij het aanvragen van huurtoeslag wil de Belastingdienst van iedereen in het huishouden het inkomen weten. De Belastingdienst bepaalt uiteindelijk van wie het inkomen en vermogen niet wordt meegeteld. Zij kijken wat het meest voordelig is voor de aanvrager. De aanvrager zelf kan niet worden uitgesloten! Zijn of haar inkomen en vermogen telt dus altijd mee. Voor deze regeling is het gunstiger dat niet degene met het hoogste inkomen en vermogen de aanvraag indient.

Kinderbijslag gehandicapt kind

Als je kinderen hebt en in Nederland woont en/of werkt, heb je recht op kinderbijslag. Als je een kind tussen de 3 en 18 jaar hebt dat intensieve zorg nodig heeft, dan kun je daarvoor dubbele kinderbijslag krijgen. Het CIZ geeft hierover een advies af en dan kun je de extra kinderbijslag bij het SVB aanvragen. Ben je een alleenstaande ouder of is het inkomen van je partner lager dan € 4.993, dan krijg je nog een extra tegemoetkoming. Deze wordt wel pas het volgende jaar uitbetaald. Op de website van de svb vind je meer informatie.

Wegenbelasting aangepaste auto

Rij je in een bestelauto die is aangepast voor vervoer van iemand met een handicap? Dan hoef je hier minder of geen motorrijtuigenbelasting voor te betalen. Ook zijn er in dat geval speciale regelingen voor de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm). Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Wil je weten op welke financiële regelingen je recht hebt? Reken het uit op de site van het Nibud.

Eerste publicatie MSzien nr. 1 – maart 2019

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. ”Collectieve zorgverzekering: Ook biedt de gemeente de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten. De premie daarvan wordt dan geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald.”

    Dit heb ik nooit van de gemeentes vernomen bij geen enkele dat ik recht heb op korting of kwijtschelding collectieve zorgverzekering, zal navragen en anders via de ombudsman.

    Jammer dat de Wegenbelasting aangepaste auto bij normaal gebruik door handicap je geen korting krijgt. Bij ons word de auto voornamelijk gebruikt om mij naar zorgbobo’s te brengen.

  2. Ik heb nog nooit gehoord dat een gemeente de collectieve verzekering gedeeltelijk of geheel betaald. Ik heb juist door de ms een hogere verzekering nodig omdat ik de kosten die je anders zelf bij moet betalen niet kan opbrengen. Ik betaal nu 165 euro en dat is incl eigen bijdrage. Met de uitgebreide verzekering legt de gemeente ongeveer de helft bij van die 385 euro. Normaal zou ik 143 euro betalen. Is nog erg veel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.