Elke keer kwam de brief van het RDW, die je op het verlopen van je rijbewijs attendeert, als een onaangename verrassing. Het was altijd vroeger dan ik gedacht had.

Het rijbewijs is belangrijk voor mensen met MS. Het rijbewijs wordt maar voor een korte termijn gegeven, steeds moet opnieuw een verlenging aangevraagd worden. Eind december kwam het bericht van het RDW. Bij inspectie van mijn rijbewijs bleek op de voorkant wel 5 jaar te staan, maar dat is voor het berijden van een brommer (of een scootmobiel), op de achterkant staat een geldigheid van 3 jaar voor de auto.

nieuws-130204-rijbewijskeuringBij de keuring door een door het CBR aangewezen neuroloog, bleek dat hij me nog niet had verwacht. Zijn advies was een rijbewijs voor 5 jaar. Hij keurde me ook nu weer voor 5 jaar rijgeschikt, een rijtest vond hij niet nodig. Hij was in zijn wiek geschoten en zei me hem te bellen als ik weer slechts voor 3 jaar een rijbewijs kreeg.

Het CBR is een weinig transparante black box, je weet niet wat daar allemaal gebeurt. Je stuurt je eigen verklaring in, wordt gekeurd, doet wel of niet een rijtest en dan wachten. Als de datum van het verlopen van je rijbewijs nadert, bel je maar eens en dan wordt je dossier uit een grote stapel opgezocht en kun je net op tijd je rijbewijs halen.

Deze keer keek ik meteen op de achterkant: weer slechts 3 jaar! Ik heb de keuringsarts gebeld, die heeft me zijn advies toegestuurd en ik heb een bezwaarschrift ingediend met het verzoek om de rijgeschiktheid om te zetten in 5 jaar.

Het CBR beroept zich op regelingen die, volgens hen, op hun website te vinden zijn, maar er staat alleen een link naar overheid.nl en die website is niet erg toegankelijk. Het reglement rijbewijzen (in april 2015 nog gewijzigd) bevat 2 artikelen die belangrijk zijn voor mensen met MS.

Met betrekking tot de keuring. in hoofdstuk 2 Algemene Opmerkingen, Specialistisch rapport:

In de vorderingsprocedure, het onderzoek naar de ongeschiktheid, zal het om een rapport van een onafhankelijk specialist gaan, maar de essentie is dat het CBR informatie ontvangt die voldoende is om de geschiktheid te beoordelen. Op grond van de KNMG gedragsregels is het toegestaan dat de eigen behandelaar het specialistisch rapport schrijft.

Bij het CBR gaat men er vanuit dat mensen met MS altijd een rijbewijs voor 3 jaar krijgen. Ze baseren deze gedachte op Art. 7.4.1 een regeling speciaal voor mensen met MS en die komt in het kort hier op neer:

  •  Tijdens een schub zijn mensen met MS ongeschikt om te rijden;
  •  Tussen schubs als er geen met de rijgeschiktheid interfererende functiestoornissen zijn, kan een rijbewijs worden verstrekt voor maximaal 5 jaar

Hieruit concludeer ik dat dat ook geldt voor primaire en secondaire MS die stabiel zijn. Het CBR kan een rijtest opleggen als er een vermoeden van functiestoornissen is die de rijgeschiktheid beinvloeden. Na een positieve rijtest wordt altijd een rijbewijs voor 3 jaar gegeven.

Mijn bezwaar is afgewezen met als reden dat er een vermoeden van functiestoornissen is die de rijgeschiktheid beinvloeden. Er was volgens het CBR terecht een rijtest opgelegd. Ik ben in beroep gegaan tegen deze beslissing. Het vermoeden waar in de beslissing sprake van is, betreft het gebruik van mijn benen. Ik heb al jarenlang een volledig met de hand te bedienen auto (dit is bij het CBR bekend). Ik ben benieuwd wat de rechter van dit vermoeden vindt.

Uit de afwijzingsgrond kan geconcludeerd worden, dat de aanname van het CBR dat mensen met MS altijd een rijbewijs voor 3 jaar moeten krijgen, niet klopt.

Ieke de Boer, oktober 2015

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.