MS onderzoek naar caloriebehoefte bij mensen met gevorderde MS

Ondervoeding komt frequent voor bij mensen met MS als de ziekte in een gevorderd stadium is. Het is waarschijnlijk een belangrijk punt om te behandelen, ofschoon dit nooit eerder is aangetoond. Het is wenselijk om een standaard evaluatie te ontwikkelen om de therapieën met betrekking tot voeding bij deze groep mensen te verbeteren.

Motorische stoornissen en slikstoornissen bij multiple sclerose verstoren het evenwicht tussen calorie-inname en energieverbruik, waardoor de balans in voeding verandert. Er is slechts één studie die een voedingsbalans beschreven heeft bij mensen met MS, maar de ziekte was toen in een vroeg stadium (de mediaan van de Expanded Disability Status Scale [EDSS] = 3). Bij mensen bij wie MS zich in een gevorderd stadium bevindt is de voedingsbalans echter nooit geëvalueerd.

Het doel van deze studie is de voedingsbalans te beschrijven bij mensen met MS, waarbij de ziekte in een gevorderde fase is.

Het onderzoek

Het ging in dit onderzoek om een niet-interventionele* retrospectieve analyse van een prospectieve database. (* In een niet-interventioneel onderzoek worden geen aanvullende diagnostische of controleprocedures toegepast op de patiënten en worden er epidemiologische methoden gebruikt voor de analyse van verzamelde gegevens. Het is geen gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek).

Onderzoekers beoordeelden medische dossiers van alleen maar mensen met MS die tussen mei 2016 en oktober 2018 voor de jaarlijkse follow-up werden opgenomen in een instelling voor fysieke en revalidatiegeneeskunde. Ondervoeding bij kwetsbare personen, volgens de definitie van de Franse gezondheidsautoriteit (Haute Autorité de Santé [HAS]), was het samengestelde primaire uitkomstcriterium: body mass index (BMI) <21 kg/m2 en/of albumine<35 g/L.

Eerst voerden de onderzoekers een beschrijvende analyse uit van de voedingstoestand. Daarna onderzochten zij of er een relatie was tussen ondervoeding en MS-kenmerken in univariate (waarbij slechts één variabele betrokken is) en multivariate analyses (waarbij meerdere variabelen meespelen).

Resultaten

In totaal konden 163 patiënten met mediane EDSS = 8 [7; 8,5] deelnemen aan de studie. Drieënnegentig patiënten (57%) voldeden aan de criteria voor HAS-ondervoeding (36% met albumine <35 g/L, 31% met BMI <21 kg/m2 en 10% met beide).

Bij univariate analyse werd ondervoeding gekoppeld aan MS-ernst (EDSS ≥8,5, p = 0,0003), primair progressief type MS (p = 0,01) en slikstoornissen (p = 0,002).

Bij multivariate analyse werd aangetoond dat lage invaliditeitsstatus (EDSS <7) de enige onafhankelijke (beschermende) factor was die gekoppeld werd aan ondervoeding (OR = 0,2, p = 0,03).

Lees hier meer over EDSS score en MS

Bron: Maëlus Teng et al. Neurol. 2022 Feb 12. © 2022 European Academy of Neurology

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35152502/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *