Het eten van vis en omega-3-vetzuursupplementen (‘omega-3’) heeft volgens de uitkomsten van een internetenquête een positieve invloed op de kwaliteit van leven en mate van invaliditeit bij MS.

De rol van het eten van vis en het supplementeren van omega 3 bij MS is omstreden, hoewel er wel wat bewijs is voor een gunstig effect.

Onderzoekers ondervroegen een grote groep mensen met MS die zij benaderden via Web 2.0 platforms. Hierbij vroegen zij naar soort MS, aantal terugvallen, mate van invaliditeit, gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, hoe vaak ondervraagden vis aten en omega 3 slikten. Dit inclusief soort en dosering.

Bij de verwerking van de gegevens gebruikten de onderzoekers waar mogelijk gevalideerde methodes.

Het doel was uit te vinden of er een verband bestaat tussen enerzijds het eten van vis en het slikken van omega 3 en anderzijds kwaliteit van leven, mate van invaliditeit en ziekteactiviteit bij mensen met MS.

Van de 2469 respondenten hadden er 1493 (60,5%) MS met schubs. De mensen die vaker vis aten en omega 3 supplementen slikten hadden op alle gebieden een significant betere kwaliteit van leven en een mindere mate van invaliditeit.

Bij de consumptie van vis was een duidelijk afhankelijkheid van de dosering met deze verbanden.

Verdere onderzoeken naar diëten en gerandomiseerde, gecontroleerde trials naar het aanvullen van omega 3 bij mensen met MS zijn gerechtvaardigd. Met name ook omdat het hier een onderzoek via internet betreft, een methode waarvan de betrouwbaarheid nog niet vaak bewezen is.

Bron: Jelinek GA, Hadgkiss EJ, Weiland TJ, Pereira NG, Marck CH, van der Meer DM.
Emergency Practice Innovation Centre, St Vincents Hospital , Fitzroy , Australia.
International Journal of Neuroscience. 2013 Jun 3. [Epub ahead of print]