Hebben yoga en aquagym invloed op MS?

Onderzoek wijst uit dat yoga en aquagym bij vrouwen met MS een positieve uitwerking hebben op moeheid, depressie en paresthesie* (gevoelsstoornissen).

Een team van Iraanse en Zwitserse neuro-onderzoekers onderzocht of naast de standaard immunoregulerende MS-therapieën moeheid en depressie bij vrouwen ook konden verbeteren met yoga of aquagym. Bovendien werd via vergelijking met een controlegroep zonder bewegingstherapie onderzocht of een eventuele positieve invloed op depressie en gevoelsstoornissen kon worden waargenomen.

Aan het onderzoek namen 54 vrouwen met MS deel. Zij werden willekeurig ingedeeld in een yogagroep, een groep voor aquagym en een controlegroep zonder bewegingstherapie. De bestaande immunoregulerende therapie bleef onveranderd. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen bedroeg ongeveer 34 jaar.

Zowel aan het begin van het onderzoek als na afronding ervan, acht weken later, werd hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragen betroffen vooral klachten van moeheid, depressie en gevoelsstoornissen. Na vergelijking met de controlegroep zonder bewegingstherapie bleek dat bovengenoemde symptomen na verloop van tijd significant afnamen in de yoga- en aquagymgroep. Bij afronding van de studie bleek de kans op matige tot ernstige depressie 35 maal hoger bij de controlegroep zonder yoga/aquagym.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat yoga en aquagym in combinatie met de standaard immunoregulerende therapie bij vrouwen met MS vooral verbetering opleverde bij moeheid, depressie en gevoelsstoornissen. De onderzoekers pleiten er op grond van deze bevindingen dan ook voor om in de toekomst bewegingstrainingsprogramma’s als mogelijke aanvulling op de standaard therapie te realiseren.

* Paresthesie: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (gevoelsstoornissen).

Bron: Razazian N, Yavari Z, Farnia V, Azizi A, Kordavani L, Bahmani DS, Holsboer-Trachsler E, Brand S., Neurology Department, Substance Abuse Prevention Research Center, Psychiatry Department, Education Department, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, IRAN; Kashani Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN; Center for Affective, Stress and Sleep Disorders, Psychiatric Clinics of the University of Basel, Basel, Switzerland; Department of Sport, Exercise and Health Science, Sport Science Section, University of Basel, Basel, Switzerland.
Med Sci Sports Exerc. 2016 May
PMID:26656775

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26656775

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.